Home

d’on partim?

_______________

L’artesania ha estat sempre una forma d’expressió per donar resposta a diferents tipus de necessitats en cada moment històric. Aquestes han estat molt diverses des de l’existència de l’home. El producte artesà no sols satisfà necessitats sinó que alhora és una explicació sobre la cultura de la societat on es produeix. En podem extreure informació sobre els rituals, les formes de pensar, sentir i expressar-se, les pautes socials o de gènere, o la gastronomia, entre d’altres.

A mesura que la societat ha esdevingut cada cop més complexa, l’artesania també: actualment existeix un debat ple d’interrogants sobre els seus límits. Quan podem parlar d’artesania i quan assistim a un procés industrial? Alguna part d’aquest procés és artesana? Qui són els artesans d’avui dia? A què volen donar resposta?

on volem arribar?

______________________

Fabricant Respostes és un projecte de difusió de l’artesania produït per la Xarxa de Centres Cívics. A través d’un seguit d’exposicions i activitats complementàries, es vol contribuir a repensar l’artesania – aportant una nova mirada, oferint una finestra als artesans i artesanes–, i també els espais i els elements per a la reflexió entorn dels límits entre artesania, art i disseny industrial. Es pretén no sols mostrar una sèrie d’objectes, sinó donar importància al procés que intervé en la fabricació artesana d’una resposta a una determinada necessitat humana.