Blog dels casals d’estiu municipals de Granollers

Benvinguts,

Són espais d’educació en el lleure pensats per afavorir la socialització, el desenvolupament de les capacitats creatives i l’aprenentatge en valors de les nenes i els nens que hi participen. S’organitzen a partir d’un centre d’interès comú per a totes les activitats i seguint un fil  conductor en funció de les edats dels infants (grups de petits, mitjans i grans).

Els casals estan pensats per a nenes i nens d’entre 3 i 12 anys (que van néixer entre els anys 2006 i 2014) en un entorn proper i conegut com són els centres escolars i preveuen sortides i excursions en l’àmbit de la ciutat per afavorir el seu coneixement i la descoberta de nous espais.

Esperem poder llegir els vostres comentaris.