Centre públic que, mirant cap al futur, aposta pel plurilingüisme i per una formació integral que fomenti en tot moment la comprensió plural del món i l’esperit crític i participatiu. El centre aposta per una formació tant humana com intel·lectual, que arrela tant en l’entusiasme pel coneixement i la voluntat de superació com en la gestió emocional i l’educació en valors.

Web del centre: http://blog.iesacumella.cat/

ENTRADES AL BLOG EXTRETES DE http://handworkcoop.blogspot.com.es/

Error: Feed has an error or is not valid