Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

Les propostes de la comissió experta va aportar una sèrie de reflexions encaminades a la millora de la ciutat, que no es restringeixen a l’espai físic estricte que conforma la segona corona urbana de Granollers. Aquest espai ve definit en el document publicat sobre el Pla estratègic, segons el perímetre que marquen els carrers Passeig Colom, Camp de les Moreres, Roger de Flor, Lledoner i Passeig de la Muntanya, i a l’entendre de la comissió s’ha de tenir molt present la importància de la connexió entre aquest centre ampliat i la resta de la ciutat.

S’argumenta que l’accessibilitat i els recorreguts dins la ciutat entre els diferents punts requereixen un coneixement de la realitat d’usos i necessitats, que han de tenir present la cultura de mobilitat dels seus habitants i visitants, les costums conformades durant dècades per l’ús del vehicle privat contra altres formes de mobilitat públiques i privades més sostenibles, les consegüents repercussions en la seguretat dels vianants, la mobilitat de les persones amb dificultats i necessitats especials, i en general els conceptes de pacificació del trànsit i la problemàtica de l’aparcament dels vehicles privats de referència.

Paral·lelament, s’analitza la tendència i la demanda de guanyar espai pels vianants, d’amabilitzar els carrers i places, naturalitzar els espais, que siguin connectors però també espais d’activitat econòmica i social, conjuntament amb l’educació en el civisme mediambiental en l’espai públic. Tot i així els barris no són iguals, i en conseqüència s’ha d’actuar diferencialment a partir de l’estructura ja existent i els objectius que es plantegin.

En aquest sentit, és important comprendre quines infraestructures i projectes poden donar vida i activitat als barris. Es poden proposar diferents activitats i idees, però cal entendre que és necessari el marc de referència perquè les coses passin d’una forma més agradable i es generi vida al barri. El camí per anar cap a un destí on anem a fer una activitat ha de ser agradable perquè ens condueixi cap el lloc físic on aquesta es realitza. Per tant, caldria generar connexió en punts importants de la ciutat que siguin generadors d’activitat per fer intervenció en els carrers que connectin espais a través dels diferents itineraris i trajectòries.

Per això es proposa la realització d’un estudi de les propostes de la comissió per concretar-ho en un projecte específic. Es tractaria doncs en aquesta primera fase de proposar l’estudi i l’anàlisi de la realitat de la segona corona urbana i les variables de connexió, a partir de les reflexions i els temes que s’han tractat a les reunions de la comissió. Un estudi de la malla dels carrers tenint present els diferents elements que s’han exposat en aquest apartat, tan des d’una perspectiva tècnica, com des d’una perspectiva de costos, així com d’impacte i de model de ciutat.

 • COMISSIÓ DE TREBALL

  • Xavier Acosta Ferrer Cap de l’Àrea de Territori i ciutat
  • Joaquim Adalid Velasco Usuari dels barris de la segona corona urbana
  • Benjamí Aguilar Domènech Membre de Granollers Pedala
  • Alba Barnusell Ortuño Regidora de Programació i projectes estratègics
  • Joan Bellavista Illa Director II Pla estratègic de Granollers
  • Ricard Caussa Moreno (coord.) Cap del servei de Mobilitat
  • Emili Galisteo Rodríguez Arquitecte
  • Àngel Gonzalo Martí Secretari de la Comissió
  • David Lorente Ibáñez Soci fundador i gerent de l’empresa H ARQUITECTES
  • Salvador Matas Dalmases Arquitecte
  • Santi Montagud Montaña Oficial de Notaria
  • Joan Nadal Castells President del Club Bàsquet Granollers
  • Anna Sánchez Garcia Tècnica del Centre SIRIUS, Centre de persones amb mobilitat reduida
  • Carme Umbría Font Arquitecta-urbanista
  • Núria Vila Punzano Dissenyadora gràfica
0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *