Millora integral de les infraestructures de telecomunicació

La societat del coneixement exigeix un impuls decidit envers les tecnologies de la informació i la comunicació. Per portar-lo a terme, és imprescindible potenciar la xarxa de fibra òptica i facilitar la provisió de serveis mitjançant la xarxa, tant públics, com ara la televisió per IP, o per a la mobilitat, com ara els serveis de veu i dades d’alta capacitat per a empreses. També caldrà incrementar les connexions sense fil a la ciutat tant des del sector públic com des del privat. El Pla director de la societat del coneixement, que s’ha de desenvolupar en el marc de la conurbació, inclou aquestes i altres mesures d’impuls a les TIC.Valors associats: Coneixement, competitivitat, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


Fet.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, associacions d’empreses de polígons i operadores de telefonia i de serveis d’internet.

  • ACCIONS REALITZADES


S’ha proveït de banda ampla tots els polígons de la ciutat.

Els operadors han continuat desplegant fibra a les llars i se n’han incorporat de nous, ampliant l’oferta disponible i per tant la competència.

S’han establert punts wifi gratuïts a diversos punts de la via pública de la ciutat.

S’ha dotat de wifi públic gratuït a l’interior de 22 serveis municipals amb accés gratuït a la ciutadania.

  • RESULTATS


25 equipaments connectats a la xarxa de FO de la Generalitat de Catalunya.

30 equipaments municipals en xarxa corporativa de FO de l’Ajuntament.

6 xarxes operatives: Vodafone (Ono), Movistar, Orange (Jazztel), Colt, Ajuntament corporativa i Xarxa Oberta (Generalitat).

Xarxa Vodafone: 24.000 unitats connectades (88 % de la cobertura a Granollers).

Xarxa doble Movistar+Jazztel: 25.000 unitats connectades (85 % cobertura a la ciutat).

Xarxa Emagina, nou operador incorporat a la xarxa. Emagina és la marca comercial de l’empresa E-Phos Digital SLU, pertanyent al Grup Estabanell, creada l’any 2015 amb seu a Granollers. S’ha incorporat a l’estesa de xarxa de fibra òptica impulsant nova xarxa al municipi, mitjançant el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pròpia de darrera generació.

Xarxa corporativa FO municipal : 20.251 metres.

Canalització en tritub i altres preparada per FO: 24.399 metres.

Xarxa d’electricitat de l’Ajuntament (opcional per trànsit i per FO): 144.400 metres.

  • APRENENTATGES


Que la col·laboració publicoprivada ha funcionat perfectament a la ciutat en aquest projecte; Granollers ha estat capdavantera en telecomunicacions de banda ampla. L’Ajuntament, amb visió de futur, va anar reservant xarxa de tubulars buits en totes les reformes i obres de l’espai públic, cosa que ha possibilitat acords de cessió per desplegaments ràpids de fibra per tota la ciutat i ha fet que els ciutadans i les empreses de Granollers accedeixin més fàcilment a serveis d’altes prestacions.

La col·laboració publicoprivada és un model d’organització i gestió utilitzat en aquest projecte. Representa una evolució en el marc del que es coneix contextualment com a governança en xarxa, un model que s’està imposant en molts països europeus.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *