Creació d’un centre d’excel·lència en tecnologies avançades de serveis per a la gent gran i la dependència

El sector vinculat a la salut té un paper fonamental en la producció de coneixement. Tot aprofitant l’existència de la Fundació Hospital–Asil de Granollers i la seva tradicional especialització geriàtrica, l’experiència de formació en programes de postgrau, la col·laboració amb diverses universitats i el recent acord per esdevenir hospital universitari amb la Universitat Internacional de Catalunya, es podria aconseguir la creació a Granollers d’un centre d’excel·lència en tecnologies avançades de serveis a la gent gran, l’atenció a la discapacitat i la dependència i la innovació en serveis socials. Aquest centre podria formar part d’un parc de salut amb especialitats com la geriatria i els serveis vinculats a la dependència, que desenvolupés projectes de transferència tecnològica i en el qual es podrien desenvolupar estudis superiors especialitzats i màsters internacionals relacionats amb la biomedicina (4.1.3.). Així mateix, podria afavorir el desenvolupament del sector d’activitat vinculat a la salut (2.2.2.).


Valors associats: Creativitat i coneixement.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En execució.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Fundació Hospital Asil de Granollers i Fundació TICSalut.

 • ACCIONS REALITZADES


2010-2015: Iniciatives exploratòries d’innovació en serveis públics relacionats amb l’envelliment, la discapacitat i la dependència, en els àmbits social i sanitari de la ciutat, emmarcades en la creació del Consorci de Serveis a les Persones de Granollers (CSPG).

Aprovació del Pla estratègic 2013-2017 per part de la FPHAG, amb una obertura de la institució cap a l’entorn ciutadà, tenint com a valor l’impuls institucional a la recerca i a la innovació, i com a objectiu establir noves ofertes a empreses de sectors no sanitaris.

1. Creació del projecte “Granollers Health Factory (GHF)”

Emmarcada en els objectius del Pla estratègic de la Fundació, i basada en els principis de l’Estratègia UE Horizon 2020, es crea el projecte “Granollers Health Factory (GHF)”:

 • Objectius: augmentar l’excel·lència de la base científica, a partir de l’orientació cap a reptes socials de salut, cercant la combinació amb l’empresa, a partir de les TIC i les tecnologies facilitadores essencials i transversals, com a motor del desenvolupament d’indústries noves.
 • Instruments: nous models de living-lab, que posen la ciutat al centre de l’experimentació en innovació en salut i generen nous models de relació amb la innovació oberta, combinant el coneixement expert del propi hospital, la participació dels usuaris, la capacitat de recerca empresarial i el saber fer de l’Administració.

2. Creació de la Unitat de Recerca i Innovació (2007) a la FPHAG

Accions:

 • Promoció de la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el recolzament de l’activitat científica dels investigadors.
 • Establiment de 5 línies de recerca, una de les quals és la d’Envelliment i innovació, orientada al desenvolupament de productes de suport a la gent gran en els camps de les TIC i l’Ambient Assisted Living.
 • Integració de l’Hospital en diverses xarxes de recerca i innovació de l’entorn de salut.

3. Reforma de l’edifici Antic Asil

L’Antic Asil passa a ser l’Edifici del Coneixement, on s’ubicaran les àrees de docència, formació i desenvolupament, i recerca i innovació, així com diverses aules i sales de treball per a diferents usos.

 • RESULTATS


Des del Consorci de Serveis a les Persones (2010-2014):

 1. Es va crear, adreçada a les persones amb deteriorament cognitiu ateses per la FHAG, l’oferta d’un servei de geolocalització (projecte SIMAP), finançat parcialment per a les persones usuàries. Aquesta oferta està encara activa.
 2. En col·laboració amb la Fundació TICSalut es va dissenyar el projecte “Gent Gran ComunicActiva, consistent en posar a disposició de persones grans vulnerables una tauleta amb funcionalitats d’accés a xarxa relacional i de contacte amb professionals socials i de salut. La implementació no va ser possible per diferències entre les institucions en la definició de la població diana.

Fruit de la nova estratègia I+D+I. La FPHAG ha participat en diferents projectes europeus i s’han dissenyat projectes innovadors en recerca de finançament:

 • Projecte I DON’T FALL: creació d’una plataforma que permet la prevenció i detecció de caigudes gràcies al disseny d’una sèrie d’eines: un caminador amb intel·ligència artificial (i-Walker), un programa de rehabilitació cognitiva realitzat amb un ordinador amb pantalla tàctil (Sociable), un detector de caigudes (WiMu) i una aplicació que integra totes les dades que provenen d’aquestes eines.
 • Projecte RADIO (2015): solucions domòtiques per a persones de la tercera edat a través d’un robot intel·ligent, que alhora serveix com a sistema no intrusiu de monitoratge de la salut. El robot actua com a assistent domèstic i realitza una sèrie de tasques, com buscar les ulleres o les claus de la persona per la casa, si l’usuari ho demana a través d’una interfície intuïtiva i visual o mitjançant la veu. També segueix una rutina programada de tasques com aspirar el terra o portar la medicació seguint la prescripció del metge, ja que també disposa d’un dispensador de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar o el mateix metge. A més d’actuar com a assistent domèstic, aquesta tecnologia també actua com a sistema de monitoratge de salut no intrusiu i recull i analitza dades psicològiques i de comportament, ajudant d’aquesta manera al metge a diagnosticar símptomes i posar-hi remei de manera ràpida.
 • Estudi qualitatiu sobre preferències i perfils de consum amb panells de gent gran (2015): l’Ajuntament hi va col·laborar en la recerca i selecció de persones participants.
 • Participació de la FPHAG en la presentació, dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Mobilitat del Vallès Oriental” (2016), impulsada per l’Ajuntament de Granollers, dins la Convocatòria 2016 del Fons Europeu de Desenvolupament Territorial (FEDER), d’una proposta consistent en:
  • Rehabilitació de les instal·lacions de l’antic Asil de l’Hospital General de Granollers, tant pel que fa als accessos com a la dotació d’equipament de l’espai físic de la GHF.
  • Creació de panells d’usuaris, creació d’una comunitat Health Factory com a ecosistema tipus Open Innovation, disseny/fabricació de productes per a la millora de la mobilitat de la gent gran a la ciutat, generació de solucions TIC de suport i activitats de difusió de la GHF.

El projecte, malgrat la seva qualitat metodològica, finalment no va resultar finançat.

 • El setembre de 2018, l’edifici de l’Hospital destinat a la Unitat de Recerca i Desenvolupament està en la seva darrera fase de construcció.

 • APRENENTATGES


La innovació en nous serveis i tecnologies, si és impulsada des d’estructures consorciades, requereix necessàriament de visions alineades per part de les institucions involucrades, a banda del compromís per abocar els recursos materials, econòmics i humans necessaris. Les diferències de criteri i limitacions de fons en aquests aspectes dificulten el desenvolupament dels projectes.

La dedicació de recursos humans específics per desenvolupar la recerca i la innovació, juntament amb la implicació activa dels professionals de la salut, així com del teixit empresarial i la ciutadania, permeten avançar en la creació de solucions innovadores que faciliten millorar la qualitat de vida de les persones en el seu entorn natural: el domicili. Això és especialment important en l’àmbit de les persones grans.

Un repte pendent és el de traslladar els resultats de la recerca, mitjançant productes ja manufacturats, i posar aquestes solucions a l’abast de la població. És desitjable comunicar també localment els resultats d’aquesta recerca i facilitar que la població d’edat avançada de Granollers pugui gaudir efectivament d’aquests productes.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *