Dinamització del sector d’empreses relacionades amb l’hàbitat

Segons el Pla d’innovació local del Vallès Oriental, el sector de l’hàbitat és, a la comarca, el tercer negoci en volum de facturació, amb un gran nombre  d’empreses amb diferents especialitzacions (moble, il·luminació, tèxtil per a la llar…), i algunes són referents internacionals en la seva especialització. Caldria aprofitar les economies d’aglomeració i incentivar la col·laboració entre firmes per a l’obertura de nous mercats o la contractació de professionals del disseny, amb l’objectiu de reforçar-ne la posició competitiva.


Valors associats: Governança democràtica, creativitat, coneixement i competitivitat.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En execució; reorientat. El projecte es va iniciar el 2010 amb el suport d’ACCIÓ, que comptava amb el rol impulsor de l’Ajuntament per implementar la política de dinamització de clústers. Els canvis en el govern de la Generalitat i la crisi van fer que ACCIÓ modifiqués la seva estratègia i deixés de comptar amb les entitats locals per implementar polítiques d’innovació. L’actuació de Granollers Mercat es va reorientar aleshores a intentar fomentar la cultura de la innovació en les indústries de la ciutat.

L’Associació Clúster Hàbitat de Catalunya, fundada el 2014, va assumir l’impuls del projecte a nivell de Catalunya.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers, Consell Comarcal del Vallès Oriental, ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, Centre de difusió tecnològica de la fusta i el moble a Catalunya (CENFIM), clúster del moble de Catalunya i clúster de la il·luminació de Catalunya.

  • ACCIONS REALITZADES


Abans de 2010 es van realitzar diverses jornades a Granollers per donar a conèixer a les empreses l’activitat i el funcionament dels centres tecnològics de Catalunya (Cetemsa, Leitat i IRTA), que les empreses dels sectors respectius desconeixien.

Durant el 2010 es va posar en marxa el sistema de governança del Pla d’innovació del Vallès Oriental, que Granollers Mercat va impulsar acompanyat per ACCIÓ de la Generalitat, i es va acordar que la dinamització del clúster de l’hàbitat fos impulsada pel Consell Comarcal.

Durant el 2010 es van realitzar visites a les principals empreses del sector, es va realitzar un taller de canvi estratègic i es va treballar conjuntament amb el CENFIM (Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya), que liderava el clúster del moble. Es varen visitar els principals centres tecnològics relacionats amb els diversos àmbits de l’Hàbitat (CETEMSA, CTM, ASCAMM i CENFIM).

El 2011 es va treballar en els primers projectes de dinamització de les empreses, es va dissenyar el logo del clúster hàbitat i es va començar a treballar en la seva constitució, que pretenia en un primer moment integrar diversos clústers com el de la il·luminació, el del moble, el de les aixetes i el de la domòtica. El primer projecte que va sortir va ser el del sector Contract (com encarar el sector Contract i la venda conjunta).

L’any 2011 l’estratègia d’ACCIÓ en dinamització de clústers canvia i se suprimeix la línia dels plans d’innovació territorial i es plantegen només clústers d’àmbit català.

Davant els canvis en l’estratègia d’ACCIÓ, que va deixar de donar suport a les entitats locals per dinamitzar els plans d’innovació locals, aquest projecte va passar a mans dels propis tècnics d’ACCIÓ, que van fixar l’objectiu de fusionar els diversos clústers al voltant del concepte hàbitat en un de sol.

El 2014 es funda l’Associació Clúster Hàbitat de Catalunya amb 22 empreses, impulsada per ACCIÓ, entre les quals n’hi ha quatre del Vallès Oriental i una de Granollers: ARLEX, Indústries Còsmic, Kibuc, JUNG Electro Ibérica i Vertisol (com a Celtic Grup).

L’empresa Santa & Cole no s’incorpora a l’Associació Clúster Hàbitat de Catalunya. Aquesta empresa ja va manifestar el 2010 que no hi creia i no participava en les polítiques públiques de foment de clústers.

El foment de la innovació a la indústria ha continuat des del 2012 fins a l’actualitat, mitjançant altres programes impulsats per Granollers Mercat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un exemple és el programa de Pimes Industrials Exemplars, que realitza accions a través de tallers monogràfics i assessoraments als equips directius de les empreses, amb la col·laboració de consultores expertes.

  • RESULTATS


El 2014 ACCIÓ crea el clúster hàbitat de Catalunya.

38 empreses del sector hàbitat identificades a la comarca.

  • APRENENTATGES


Cal conèixer a què es dediquen les empreses del nostre entorn, en especial la seva estratègia competitiva, i compartir reptes conjunts com a territori.

Els projectes de dinamització industrial requereixen el compromís de les empreses, de les organitzacions empresarials i de les administracions públiques de manera coordinada i  a mig termini. L’Ajuntament no pot liderar sol aquesta mena de projectes.

Cal tenir molt en compte si les empreses clau amb qui volem construir un projecte es plantegen la possibilitat de vendre l’empresa.

Cal l’impuls o el suport estratègic en la governança, no en l’execució, de quants més agents del territori millor (sindicats, patronals, escoles, ajuntaments…).

Cal dedicació intensiva dels tècnics responsables del projecte.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *