Impuls al sector audiovisual

La indústria audiovisual és un sector emergent amb un gran potencial creatiu, que caldria impulsar tot aprofitant el seu desenvolupament dins de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, que acull el projecte del Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers i la nova televisió digital comarcal del Vallès Oriental. Aquesta hauria de constituir una aposta important per a la ciutat, buscant sinergies i complementarietats amb els projectes desenvolupats a les ciutats de Mataró i Terrassa. Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha de promoure la consolidació d’actius de ciutat que actualment tenen un rol d’esdeveniment puntual i no s’han arribat a incorporar com a elements estratègics, com el Mercat  Audiovisual de Catalunya o CDigital. Cal incorporar la dimensió estratègica a aquests esdeveniments perquè puguin constituir una font de generació d’activitat econòmica, valor i reconeixement, i posicionar-los com a referents en aquest àmbit.


Valors associats: Creativitat, coneixement, competitivitat, cohesió territorial i sostenibilitat.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


Una primera fase tancada. Una segona fase en procés de desenvolupament continu (no s’acabarà en la legislatura).

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona (Xarxa Audiovisual Local), clúster audiovisual de Catalunya-Digital Media Forum, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Observatori de la Ràdio a Catalunya, Guionistes Associats de Catalunya, MPT-Universitat Autònoma de Barcelona i UGranollers-UVic.

  • ACCIONS REALITZADES


Projecte del Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG)

El CIDAG ha servit per desenvolupar el projecte audiovisual general a Roca Umbert, gràcies al Plan Avanza del període 2008-2011. Acabat el projecte amb tots els objectius previstos (bastir, a l’antiga fàbrica Roca Umbert, un centre de recursos i serveis a empreses audiovisuals del territori i donar servei a la nova TV comarcal, en substitució de l’analògica Granollers TV) amb el Ministerio de Indústria, el CIDAG desapareix, però es mantenen línies de treball: s’impulsen programes de gestió (ràdio, arxiu ADAG, plató, producció audiovisual, Mercat Audiovisual de Catalunya i viver d’empreses) dins de  Granollers Audiovisual, SL i, després, a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL. Aquests programes tenen continuïtat, però es transformen per canvis del mercat, la voluntat de les administracions i les empreses i professionals residents.

Nova televisió digital comarcal del Vallès Oriental

Entre 2009 i 2010 es produeix l’apagada analògica i l’encesa digital de la TDT, que afecta Granollers TV i posa en marxa una TV digital de zona que s’anomena VOTV, de la qual l’Ajuntament de Granollers en tenia, en un primer moment, un 30 % aproximat de participació. El projecte comença amb una dotzena de municipis participants i, amb els anys de funcionament, amb notable èxit d’audiència a nivell general. S’obtenen, en conseqüència, els resultats previstos. Granollers ofereix a VOTV serveis de valor afegit i d’instal·lacions a Roca Umbert: platós, equipament tecnològic de producció, documentació d’arxiu i oficines. El contracte i els convenis amb VOTV acaben l’abril de 2022.

Sinergies i complementarietats amb projectes desenvolupats a Mataró i Terrassa

Des de 2010, els responsables de Granollers Audiovisual, SL primer, i de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL després, mantenen contactes amb els gestors dels equipaments i projectes audiovisuals de Terrassa i Mataró. Durant el període 2011-2013, amb Mataró per compartir el sistema d’arxiu Compact TV, però no prosperen. Amb Terrassa, els contactes tampoc evolucionen.

Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC)

El MAC (2000) porta 19 edicions seguides a Granollers i s’adapta a les circumstàncies econòmiques i els interessos dels seus usuaris. Des de fa 14 anys (2005) es localitza a Roca Umbert. Ha estat un certamen de tres, dos i un dia, segons els requeriments del mercat. És una trobada del sector de proximitat de Catalunya. Compta amb el socis importants, que es mantenen: Diputació de Barcelona (XAL), Generalitat de Catalunya, clúster audiovisual i Consell de l’Audiovisual de Catalunya, entre d’altres.

CDigital

El MAC 2017 comparteix espais amb CDigital Granollers. La idea és bona, però l’experiència desaconsella compartir els dos esdeveniments.

Viver/residència d’empreses del Centre Audiovisual de Roca Umbert

Les instal·lacions del viver/residència d’empreses del Centre Audiovisual de Roca Umbert es va ampliar amb prop de 1.000 m2 per a emprenedors i empreses de l’àmbit de les indústries creatives i audiovisuals el 2018. Acull cada dia 112 treballadors.

  • RESULTATS


Projecte del CIDAG: 80.000 usos del Centre Audiovisual (10.000 usos anuals de mitjana) i servei donat a més de 100 empreses.

Nova TV digital comarcal del Vallès Oriental: 13.000 espectadors diaris del Vallès Oriental.

Sinergies amb projectes de Mataró i Terrassa: 20 contactes en total.

Mercat Audiovisual de Catalunya: més de 20.000 assistents (aproximadament 1.000 assistents de mitjana per certamen).

CDigital: 188 assistents el 2017.

El viver/residència d’empreses del Centre Audiovisual de Roca Umbert compta amb 14 empreses residents i és la seu de quatre mitjans de comunicació. Les residències/vivers del Centre Audiovisual disposen de 49 coworkings (19 d’ocupats) i 16 mòduls per a empreses (15 d’ocupats).

  • APRENENTATGES


La majoria de les línies impulsades han tingut recorregut i repercussió en els àmbits triats i han pogut ser finançades. No eren només bones intencions: es basaven en necessitats del sector. Els projectes CIDAG i VOTV han desembocat en un Centre Audiovisual amb serveis i espais de residències per a empreses.

D’altra banda, les accions fetes de coordinació i col·laboració amb projectes de capitals de comarques veïnes no tenen recorregut quan són a molt llarg termini: els canvis en els gestors i en les línies polítiques fan descarrilar el treball emprès. Potser cal fixar objectius més curts, que poden ser igual d’ambiciosos, però que poden tenir una bona execució i arribar al final.

La crisi econòmica ha fet que no hi hagués suficients línies de producció audiovisual per a les empreses de proximitat del territori.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *