Promoció a la ciutat d’estudis universitaris i de recerca aplicada com a estratègia d’atracció de talent i de coneixement

Una debilitat important que es detecta a Granollers i el seu entorn comarcal és la falta de proveïdors de coneixement i recerca. A diferència d’altres ciutats de dimensions comparables, Granollers i la seva conurbació no compta amb una oferta significativa d’estudis superiors. La situació actual del mapa universitari deixa molt poques possibilitats de promoure a la ciutat estudis de grau superior, tot i que caldria explorar l’opció dels estudis esportius i de salut (4.1.4.). Tanmateix, l’especialització creixent de la formació de tercer cicle relacionada amb la recerca aplicada i les externalitats de tot tipus que ofereix fan aconsellable explorar aquesta possibilitat en alguns sectors clau, en els quals Granollers podria tenir avantatge. Entre aquests, cal destacar, en primer lloc, els estudis sociosanitaris i la recerca aplicada a serveis innovadors vinculats a la dependència, a la gent gran, a la salut i als serveis socials (2.2.1.). També s’hauria d’aprofitar l’existència del Museu de Ciències Naturals (que inclou el Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny), el Centre d’Educació Ambiental de Can Cabanyes, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental per promoure cursos especialitzats en el medi ambient, l’àmbit energètic i les tecnologies netes. El Centre de Cultura per la Pau (Can Jonch), que ja col·labora en projectes d’àmbit internacional, també podria vincular-se a alguna universitat i desenvolupar estudis relacionats amb la pau, la mediació comunitària i la cooperació internacional.


Valors associats: Creativitat i coneixement.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Universitat de Vic (UGranollers), Granollers Mercat, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Fundació Privada Hospital asil de Granollers (FPHAG) i Can Jonch Centre de Cultura per la Pau.

  • ACCIONS REALITZADES


L’Hospital de Granollers ha esdevingut un centre docent universitari, tant pel que fa a estudis de grau com de postgrau.

Pel que fa als estudis de grau, i més específicament de Medicina, la FPHAG va signar l’any 2008 un conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i va esdevenir hospital universitari. Pel que fa al grau d’infermeria, la FPHAG té convenis marc estables amb diverses universitats de Catalunya i convenis especials per a aquells casos en què individualment es requereixi en qualsevol territori nacional i internacional. Es realitzen estades de formació en pràctiques per a l’adquisició de competències professionals. Aquesta oferta formativa de pràctiques, si bé és més intensa en els estudis de grau de medicina i d’infermeria, s’estén a una àmplia diversitat de graus: educació social, farmàcia, fisioteràpia, logopèdia, nutrició i dietètica, psicologia, publicitat i relacions públiques, relacions laborals, teràpia ocupacional i treball social.

Pel que fa a estudis de postgrau, l’Hospital General de Granollers ofereix l’oportunitat de realitzar la part pràctica de diferents màsters i afavoreix l’aprenentatge en interaccionar amb els professionals del centre. Aquests inclouen infermeria, medicina, fisioteràpia, psicologia i nutrició i dietètica.

Pel que fa a l’oferta formativa especialitzada, que es va iniciar ja l’any 1983 amb la formació MIR en Geriatria, la FPHAG té 12 unitats docents acreditades pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (una d’elles és una Unitat Docent Multiprofessional, la d’obstetrícia i ginecologia que forma especialistes metges d’obstetrícia i ginecologia i alhora infermeres matrones).

D’altra banda, en el 2017 es crea UGranollers, seu universitària de la UVic-UCC a Granollers. S’hi imparteixen els estudis següents:

A les instal·lacions de Can Muntanyola:

  • Grau en Enginyeria de l’Automoció
  • MBA Màster en Administració i Direcció d’Empreses

A les instal·lacions de Roca Umbert:

  • Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a la Innovació i l’Èxit Educatiu, es fa de forma compartida a Granollers i Mataró en anys alternatius. El darrer any que va tenir lloc a Granollers va ser el curs 2017/18 i, per tant, tornarà a la ciutat el curs 2019/20.

I per últim, a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau trobem un centre de documentació i recursos per la recerca i formació vinculat a la memòria històrica i a la cultura de pau. El centre de documentació dona serveis a professors i alumnes interessats en aprofundir sobre els àmbits d’actuació de Can Jonch.

  • RESULTATS


De l’àmplia oferta formativa consolidada i en creixement que realitza la FPHAG en podem donar una idea a partir de les memòries anuals de l’entitat. Així, durant el curs 2012-2013, primer del qual disposem de dades comparables, es van formar a la institució un total de 633 persones, mentre que durant el 2016-2017, darrer any de què en disposem d’informació, ho van fer 823 persones, el que suposa un increment del 30 %.

En estudis de pregrau, l’increment entre els dos cursos mencionats va ser del 76 % (104 alumnes el 2012-2013 i 183 el 2016-2017). Pel que fa als estudis de grau, fonamentalment de Medicina (sobre el 90 %), tot i que també de Fisioteràpia, Farmàcia, Logopèdia i altres, el creixement entre ambdós cursos va ser del 9 % (488 vs. 552). Pel que fa a estudis de postgrau, el nombre es va mantenir en una mitjana de 40 alumnes per curs; aquesta mateixa evolució s’aprecia per als estudis d’especialització (de Medicina fonamentalment, però també d’Infermeria i de Farmàcia), amb una mitjana de 92 alumnes per curs.

Grau en Enginyeria de l’Automoció : 44 alumnes.

Màster en Administració i Direcció d’Empreses : 12 alumnes.

Postgrau en Direcció Estratègica de Centres per a la Innovació i l’Èxit Educatiu : 18 alumnes.

  • APRENENTATGES


Les lògiques i cultures organitzatives d’altres institucions. Les seves prioritats i valors.

La gestió (complexa) de les relacions dels estudis universitaris amb les altres activitats que es desenvolupen en espais compartits.

L’acord de la FPHAG amb la Universitat Internacional de Catalunya li permet accedir més fàcilment als doctorats, a la docència i a la recerca universitària, alhora que comporta un prestigi per a la institució en situar-la entre els grans centres hospitalaris de Catalunya.

Cal difondre i posar a l’abast dels centres educatius tota la informació disponible a Can Jonch.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *