Impuls de la pràctica esportiva com a element fonamental de l’educació i del creixement de les persones

La pràctica de l’exercici físic al llarg de tot el cicle vital ajuda a mantenir i potenciar un bon estat de salut i a retardar la malaltia i l’aparició de discapacitat i dependència. La pràctica de l’esport, tot i presentar aquestes característiques positives té, al mateix temps, un rol educatiu i de transmissió de valors com l’esforç, el respecte i la solidaritat, que afavoreixen la convivència i la cohesió social. Per incentivar la pràctica esportiva, cal una planificació estratègica d’equipaments i fer-los més propers i accessibles, amb l’ús també dels espais dels centres escolars fora de l’horari lectiu. Així mateix, i d’acord amb les entitats esportives, cal treballar per ampliar i millorar l’oferta d’activitats esportives extraescolars als diferents barris de la ciutat, potenciant-ne el paper educatiu. També s’haurien de crear associacions de professionals de l’educació física que millorin la interrelació entre l’escola i els clubs esportius. Des de la perspectiva de gènere, s’observa una menor pràctica esportiva femenina, que caldria corregir amb una oferta més adequada als seus interessos i millorar-ne la difusió. Així mateix, és important incentivar l’esport entre la població adolescent, millorant la vertebració entre les escoles i les entitats esportives de la ciutat. Cal enfortir, també, la pràctica esportiva entre la gent gran i l’esport per a persones amb discapacitats.


Valors associats: Creativitat, convivència, coneixement, cohesió social i compromís cívic.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés. No s’acabarà en aquesta legislatura pel seu caràcter de projecte obert i en continu desenvolupament.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Aquesta temàtica no és pot afrontar només des de l’Administració local. Cal, i així s’està treballant, la participació de diferents actors per aconseguir, des de diferents sectors/àmbits, la màxima participació escolar, femenina i jove, és a dir, del ventall més ampli de la població.

Es manté la col·laboració amb la Diputació de Barcelona (préstec de material i subvencions per portar a terme programes de promoció esportiva, sobretot en edats avançades), amb Europa (programes d’anàlisis d’esport femení) i amb la Universitat de Vic per aconseguir l’accés a la pràctica esportiva dels seus estudiants del Campus de Granollers.

Però bàsicament, l’esport es practica als clubs. La participació i col·laboració de les entitats esportives de la ciutat és imprescindible, tant per arribar als practicants com per rebre la col·laboració i participació de les famílies (com a nucli vital per continuar la feina educadora del club casa).

  • ACCIONS REALITZADES


Des del Servei d’Esports s’està fent un anàlisis del programa El Club a l’Escola (escoles esportives municipals) per tal d’anar millorant any rere any i treure més profit a l’esport escolar, tenint en compte les limitacions d’acompanyament que poden tenir els joves esportistes.

Pel que fa a l’esport femení, l’Ajuntament (Servei d’Esports) participa en un programa europeu on analitza la participació de la dona en l’esport en zones urbanes i d’aquesta manera es poden treure conclusions i propostes d’intervenció per millorar la participació femenina en l’esport local.

Pel que fa a les entitats esportives locals, cal treballar o incidir un xic més en la pràctica femenina en l’esport del futbol, ja que la majoria de clubs tenen esport femení, però costa que hi hagi participació en el futbol. L’Ajuntament no han fet accions en aquest sentit.

L’accessibilitat de les instal·lacions esportives és total. La gran part de les hores d’ocupació està a disposició de les entitats federades i, per tant, és en aquestes on s’ha d’incidir.

El programa de beques ha millorat l’accessibilitat dels nois i noies a la pràctica esportiva per fer front a les quotes d’accés als clubs esportius quan es troben amb problemes econòmics.

Programa AFIS: es desenvolupen dos projectes d’activitat física pautada i educació en hàbits alimentaris (coordinat amb Institut Català de Salut i els serveis municipals d’Esports i Salut Pública). Un amb persones amb factors de risc cardiovascular (posat en marxa el 2004 i que continua fins ara), amb una participació aproximada de 80 participants per any). I un altre per a alumnes de primària amb problemes d’obesitat i sedentarisme —l’AFIS pediàtric—, iniciat el curs escolar de 2014-2015 i amb una participació aproximada de 22 nois i noies cada curs.

L’AFIS pediàtric és un programa que ha estat reconegut per diferents organismes i organitzacions autonòmiques.

  • RESULTATS


L’Ajuntament ha concedit dins l’exercici de 2017 un total de 231 beques per a la promoció de l’esport (157 l’any 2016). L’any 2018 ha concedit 169 beques pel mateix concepte.

A més, ha posat en marxa un programa pilot per tal que siguin les mateixes entitats (el programa s’ha fet amb el Club de Futbol Ponent) les que també donin beques i, tots plegats, oferim les màximes possibilitats per poder ajudar aquelles famílies que tenen dificultats.

Es manté el programa AFIS pediàtric, pel seu interès pel que fa a l’activitat física i pel suport rebut pels metges dels centres de salut pública. Inicialment la participació era d’un curs escolar; ara ho és de dos anys. Es valora que durant aquest període, els nois i noies —que estan en una fase de creixement constant— poden aprofitar molt més la participació en el programa.

Gran part dels clubs de futbol han expressat un punt feble en l’accessibilitat de les noies a la pràctica del futbol.

Es manté i s’incrementa lleugerament la celebració d’esdeveniments esportius d’alt nivell a la ciutat.

El programa d’activitat física per a la gent gran compta en l’actualitat amb 208 persones (180 dones i 28 homes), les quals estan distribuïdes en nou grups que fan activitat dos dies a la setmana.
El mes de maig de 2017, Granollers va ser seu de la cloenda del Cicle de Passejades, organitzat per la Diputació de Barcelona (i de les quals Granollers n’és participant), i en la qual hi van participar 2.380 persones, activitat que va repartir la participació en dues Jornades per tal de poder donar cabuda a tots els participants.

S’ha posat en marxa un nou programa de Caminades i de Marxa nòrdica amb una notable acceptació: han participat en les caminades normals 25 persones i en el de marxa nòrdica, 20.
En el curs 2018/2019, i atès l’increment de participació en els grups de marxa nòrdica, la participació només és en aquesta modalitat i amb la participació de 53 persones.

El mes d’octubre del 2018, es va posar en funcionament l’11a edició del programa Comença a fer la Mitja, el qual finalitzà una setmana desprès de La Mitja.

Els últims tres anys la participació ha estat la següent (segons les inscripcions formalitzades):

AnyHomesDonesTotalPercentatge de dones
201618123541656,49%
201720022342352,70%
201815120535657,00%

Amb anterioritat, el programa era gratuït. A partir de 2016, la participació té un cost de 12 euros, el qual comporta una assegurança d’accidents i una samarreta de record, a més de la feina dels atletes (voluntaris) del Club Atletisme l’Aire, que són els que fan els entrenaments tres dies a la setmana (quatre a partir de desembre).

La Mitja Marató, que se celebra el mes de febrer de cada any, ha tingut una participació femenina, segons el percentatge que es detalla a continuació:

ANY201020112012201320142015201620172018
HOMES85,9%85,4%84,2%83,4%82,7%80,5%78,5%77,1%76%
DONES14,1%14,6%15,8%16,6%17,3%19,5%21,5%22,9%24%

  • APRENENTATGES


Cal aconseguir transformar els pensaments i les idees en realitats. Els clubs tenen clar que cal més esport femení, però no tots hi incideixen prou (la modalitat esportiva encara determina la participació femenina). En alguns casos, hi ha alguns clubs locals que tenen la mateixa línia femenina que masculina (des dels més petits fins a l’equip sènior).

Cal crear valor, no només federatiu, a la pràctica esportiva en general.

Cal reforçar la pràctica esportiva de lleure i sobretot en família.

La pràctica esportiva és una acció que està molt arrelada a la població granollerina, sobretot com a practicants.

L’interès de les entitats per organitzar esdeveniments (encara que amb diferents objectius) és un valor important que cal potenciar per, així, ampliar l’oferta i enriquir la proposta d’activitats esportives, no sempre federades.

En aquests període, esports com l’esgrima s’han establert a la nostra ciutat; s’han fet sòlides les modalitats del rugbi i l’handbol platja, i han agafat molta força (nivell) els esports individuals (triatló, curses de llarga distància, etc.).

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *