Novetats en matèria de drogues a la nova Llei de Seguretat Ciutadana

20/01/2015

La nova proposta de la Llei de Segureat Ciutadana, coneguda amb el nom de Llei ‘Mordaza’ no està exempta de polèmica (com va sent habitual). En aquest sentit, i pel que fa a les drogues, canvien algunes coses de l’antiga llei (Corcuera). Principalment, i el que més ens afecta al nostre dia-a-dia augmenta el cost de les sancions per tinença i consum de drogues il·legals (de 300 a 600 euros). Deixem un bon resum que han fet els companys de Perifèrics en el seu bloc a partir d’un article de l’advocat Francisco Blázquez, en el que s’exposa molt sintèticament i clara la majoria de canvis.

I  a propòsit de tants canvis i de l’enduriment de la Llei en els nostres dies, ens fem ressò d’un paraules de Ramoneda escrites no fa menys de 3 dies al diari ARA‘Des de diumenge fa angúnia veure com els governants intenten recuperar la seva deteriorada salut política per la via de l’especulació amb la por de la ciutadania. El govern espanyol no parla de res més: enduriment del Codi Penal, que va camí del lamentable honor de ser el més dur del món; més discrecionalitat per al govern i la policia; exhibició de musculatura contra el terrorisme; restriccions en drets individuals; magnificació de l’amenaça en comptes de pedagogia de la seguretat. Ofèn tant de cinisme, però en política tot s’aprofita. I, en nom de la defensa dels valors occidentals, no trigarem a veure serioses limitacions de les llibertats, començant per la d’expressió.’

L’aprovació de la nova Llei de Seguretat Ciutadana pel Congrés dels Diputats el dia 11 de desembre de 2014 està pendent de les esmenes del Senat per al seu pas altra vegada pel Congrés i posterior entrada en vigor. Hi ha hagut canvis substancials pel que fa a l’avantprojecte inicial que destacarem tot seguit en matèria de drogues.

Cal destacar els canvis que hi ha hagut en matèria d’infraccions. Pel que fa a les greus, en l’avantprojecte s’establia com a infracció greu:

1) “El consum o la tinença il·lícits de drogues tòxiques, substàncies estupefaents o psicotròpiques, encara que no estiguessin destinades al trànsit, en llocs, vies, establiments o transports públics, així com l’abandó dels instruments o altres efectes emprats per a això en els citats llocs i la tolerància d’aquest consum en locals o establiments públics per part dels propietaris, administradors o encarregats dels mateixos “.
En el projecte actual que ha estat aprovat pel Congrés, es modifica transports públics per transports col·lectius i estableix com a infracció greu a part:

“La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de diligència en ordre a impedir per part dels propietaris, administradors o encarregats dels mateixos.”

Com veiem, a més d’establir-ho com una infracció greu a part, esclareix el que vol dir, establint allò que se sanciona com el consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i afegint com a conducta sancionada, la manca de diligència dins d’aquests llocs per impedir que passi.

2) Una altra de les conductes sancionables prevista com a infracció greu en l’avantprojecte i que es manté també en el projecte, és el que estableix l’art. 36.19 de la llei que sanciona el trasllat de persones per facilitar a aquestes l’accés a les drogues.

Estan pensant en les anomenades “cundas” o “taxis de la droga” casuística particular en vies de desaparició. En cas extrem ja tindria cabuda en el tipus penal d’afavoriment. El que no volen mitjançant aquest article l’Estat és evitar llocs com les “barranquillas” on es concentri el tràfic de drogues.

3) Un altre dels canvis que hi ha entre l’avantprojecte i el projecte aprovat actual, és una de les infraccions que preveia com a greus: “El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana”.

Aquesta conducta que és més comunament coneguda com l’anomenat “botellón” ara passa de l’art. 36 al 37 de la mateixa llei i per tant, passa de ser una infracció greu a una lleu, rebaixant la quantia de la multa imposable a la mateixa que és de 100 a 600 euros.

4) Quant a una altra de les conductes sancionables en l’avantprojecte que era la següent: “L’execució d’actes de plantació i cultiu il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, no constitutius de delicte.”, També s’han introduït canvis a través de la nova redacció a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i amb la conformitat de la Fiscalia Especial Antidroga, i ha quedat de la següent manera: “L’execució d’actes de plantació i cultiu il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en llocs visibles al públic, no constitutius de delicte “; quedant per tant fora d’aquesta conducta sancionable els coneguts clubs de cànnabis i les persones que cultivin o plantin algun tipus de droga tòxica, estupefaent o substància psicotròpica a l’interior de la seva llar que pugui ser per a consum propi.

5) Una altra de les sancions que es va introduir en l’avantprojecte era el “Forçar o induir a altres, especialment als menors d’edat o persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció, mitjançant l’ús de la violència física, intimidació o engany, al consum oa la tinença il·lícites de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques quan no sigui constitutiu de delicte. “En el projecte actual ha quedat suprimida aquesta conducta.

6) Passant ja al tema de les sancions administratives aplicables en cada cas, també hi ha hagut canvis que han de ser comentats, ja que en l’avantprojecte de la Llei de Seguretat Ciutadana es preveia com sancions aplicables les següents:

En el cas de ser infraccions lleus es preveia una multa de 100 a 1.000 euros, el projecte aprovat ha modificat la quantia màxima de 1.000 a 600 euros (en l’actualitat en infraccions lleus la quantia màxima en lleus era de 300 euros).

En el cas d’infraccions greus es preveia una multa de 1.001 a 30.000 euros, en aquest cas es va modificar pel projecte la quantia mínima sent anteriorment de 1.001 euros, ha quedat en 601 euros.
I en el cas d’infraccions molt greus la quantia segueix sent la mateixa que en l’avantprojecte de 30.001 a 600.000 euros.

7) Dins de les novetats que inclou el nou projecte aprovat, també es preveu, una conseqüència accessòria. Que podria comportar més de la multa econòmica la suspensió temporal o clausura de l’establiment o local fins a 6 mesos màxim.

8 ) Una altra novetat que preveu el projecte i que no apareixia en l’avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana, s’estableix l‘obligació de reparar el dany o, quan no sigui possible, el rescabalament del perjudici causat. I la creació al Ministeri de l’Interior un Registre Central d’Infraccions contra la Seguretat Ciutadana per apreciar reincidències que puguin ocórrer, i que podrien augmentar la gradació de la multa en cas de ser reincident.

9) Per a la gradació de les sancions per tenir en compte si és grau mínim, mitjà o màxim que modifica la quantia de la multa, una de les circumstàncies noves que afegeix el projecte aprovat és la següent: “Art. 33.2 grau mitjà: Que en la comissió de la infracció s’utilitzi a menors d’edat, persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció o en situació de vulnerabilitat. “I dins de cada grau, quan ja s’ha fixat grau mínim, mitjà o màxim afegeix com a novetat que s’ha de tenir en compte l’entitat del risc produït per a la seguretat ciutadana o la salut pública.

10) Finalment, ressaltar la novetat que afegeixen com a disposició addicional cinquena que estableix el següent en el projecte a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat: “Suspensió de sancions pecuniàries imposades per infraccions en matèria de consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques comeses per menors d’edat. Les multes que s’imposin als menors d’edat per la comissió d’infraccions en matèria de consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques es poden suspendre sempre que, a sol·licitud dels infractors i els seus representants legals, aquells accedeixin a sotmetre a tractament o rehabilitació, si ho necessiten, o activitats de reeducació. En el cas que els infractors abandonin el tractament o rehabilitació o les activitats reeducatives, es procedirà a executar la sanció econòmica.”

  • Tel. 93 842 67 14 / Horari: de 9 a 14 h
  • A/e: cird@granollers.cat
CIRD – Acollida, suport psicològic i assessorament jurídic
  • Tel. 683 641 983 / Horari: de 9 a 14 h
Servei d’Orientació i Assessorament sobre Drogues i Pantalles

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies