Musik N Viu Off: avís per els menors de 16 anys

MNV offImportant per els menors de 16 anys que vulguin accedir al recinte de la Nau B1 en els concerts del Musik N Viu Off.

Els menors de 16 anys han de venir acompanyats d’un adult al tractar-se d’un concert en un espai tancat (Decret 112/2010 de 31 d’agost Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives: “Limitacions d’accés per a les persones menors d’edat”.

En el cas que el menor vingui amb el pare, mare o tutor/a signaran a l’entrada una autorització conforme que aquests se’n fan càrrec o la podeu portar mitjantçant aquest formulari.

En el cas que el menor vingui acompanyat d’un altre adult el pare, mare, tutor/a l’ha d’autoritzar mitjançant aquest formulari.

El mateix dia de l’espectacle també es podran sol·licitar aquests formularis.

En el cas de no venir acompanyats d’un adult, amb l’autorització dels tutors/es, no es podrà accedir al recinte.