Programa d’Actuació Municipal 2019-2023

El Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM) determina un compromís explícit amb la ciutadania i marca les prioritats d’actuació que es tindran en compte en l’elaboració dels pressupostos anuals i els plans i programes d’acció concrets que se’n deriven.

El PAM 2019-2023 constitueix el “full de ruta”, allò que el govern de la ciutat vol aconseguir per als pròxims anys. En aquest cas, es defineixen 50 objectius i un miler d’actuacions, que s’estructuren en 10 eixos i tenen una inversió total prevista de més de 30 milions d’euros per construir una ciutat:

INCLUSIVA – treballem per una ciutat que no oblidi ningú, construïda des de la diversitat

  • Una ciutat que té cura de totes les persones, sense oblidar ningú
  • Una ciutat que suma i es construeix des de la diversitat
  • L’habitatge, un dret essencial

TRANSFORMADORA – apostem per uns espais públics que cohesionen en una ciutat educadora, creativa i amb identitat

  • Una ciutat compacta amb un espai públic que cohesiona
  • Granollers, ciutat educadora
  • Una ciutat creativa i amb identitat
  • Atractivitat econòmica i un comerç dinàmic i singular

COMPROMESA i SOSTENIBLE – per contribuir a la construcció d’un món més just i sostenible

  • Un nou model energètic per combatre el canvi climàtic
  • Una administració oberta i transparent
  • Compromesa per un món més just i sostenible

El document del PAM planteja una estructura jeràrquica amb els següents nivells:

El PAM és un document viu i dinàmic, atent als canvis socials i de l’entorn, a les relacions i aliances amb altres administracions i a les aportacions i propostes dels ciutadans i ciutadanes de Granollers.

Aquest PAM té una visió més transversal respecte els anteriors, ja que els objectius són compartits per diversos serveis i es reforcen amb el procés d’alineament amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que permet un treball més col·laboratiu.

Per promoure un model de governança participatiu i transparent, es disposarà d’un seguiment permanent a aquesta web i cada any es publicaran els resultats de compliment.