Una administració oberta

i participativa

Governar vol dir parlar i escoltar, i així construir projectes col·lectius sumant sensibilitats i fent de les tecnologies de la informació i la comunicació la millor eina per tenir un ajuntament amb parets de vidre. I el govern obert és aquell que és transparent, que facilita l’accés a la informació pública i que promou la participació ciutadana. Ens proposem doncs, consolidar aquest model de govern i transformar la relació entre la ciutadania i l’Administració cercant noves formules que estimulin la participació i que permetin construir col·lectivament la ciutat

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques. El màxim òrgan de participació és el Consell de Ciutat, el qual ha posat les bases per fer el reglament de participació ciutadana, ha impulsat els pressupostos participatius, ha intervingut en la definició del pla d’acció de civisme i convivència i ha estat present en la definició dels diferents plans directors que hem anat aprovat durant el passat mandat.

Per ampliar i consolidar l’ecosistema de govern obert disposarem d’eines innovadores que aprofundeixin en la transparència i en la rendició de comptes. Volem continuar potenciant el model de serveis públics orientats a impulsar una gestió transparent, més eficient i en el que la qualitat sigui un compromís contrastable i avaluable per part de la ciutadania.

En aquesta línia disposem d’un portal de dades obertes que permet accedir a les dades de gestió de l’administració. Ara ens cal fer un pas més i hem de promocionar l’ús i la reutilització d’aquestes dades obertes amb l’objectiu d’afavorir la col·laboració, la innovació i la creació de coneixement i de valor afegit. Hem d’apoderar a la ciutadania en l’ús de les dades obertes.

Per últim, ens proposem en aquest mandat redactar el 3r Pla estratègic. Granollers 2030, que concreti el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest pla ha de basar-se en el treball en xarxa, les aliances i les estratègies compartides i serà l’oportunitat per a Granollers per fer de motor del canvi i contribuir a aquesta Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible amb la col·laboració de la ciutadania i altres agents.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Desenvolupar la segona edició dels pressupostos participatius, amb 2 milions d’euros de pressupost
  2. Crear un portal de dades de ciutat
  3. Aconseguir el segell Infoparticipa anualment, que reconeix el grau de transparència
  4. Elaborar i implementar el codi ètic i de conducta del personal de l’Ajuntament
  5. Obrir el nou portal de dades obertes i transparència
  6. Elaborar el 3r Pla estratègic
  7. Desplegar el Reglament de participació ciutadana