Atractivitat econòmica

i un comerç dinàmic i singular

La quantitat i qualitat de serveis, les infraestructures i la capacitat per teixir aliances fan de Granollers una ciutat d’oportunitats i atractiva per a impulsar nous projectes

Els darrers anys hi ha hagut una millora considerable en la taxa d’atur a la ciutat. Hem passat de més del 20 % al llarg del 2013 i 2014, a l’11,5 % el desembre del 2019. Tot i així, un percentatge alt de granollerins i granollerins segueixen tenint molts problemes per accedir als nous llocs de treball i pateixen la temporalitat i la poca qualitat d’alguns d’aquests. Cal promoure polítiques que donin suport a la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les petites i mitjanes empreses, així com reduir la taxa d’atur i donar suport a les persones aturades.

Granollers és la segona ciutat més industrialitzada de Catalunya en termes de percentatge de població ocupada a la indústria, amb un 21 % (desembre 2019). En els darrers anys l’Ajuntament ha impulsat actuacions de millora de les infraestructures dels polígons i cal seguir facilitant les condicions per captar noves inversions i noves activitats; així com promoure un model d’economia circular que impulsi mesures com la simbiosi industrial.

El turisme esdevé actualment un sector estructural de l’economia en les societats contemporànies. Les 1.580 places hoteleres de l’àrea de Granollers, que suposen el 40 % de les places de la comarca, fan que siguem el principal pol d’atracció de turistes. La ciutat disposa d’una agenda d’esdeveniments que convida a la visita i que cal seguir promocionant, com la Granollers Cup o el mundial de F1 i de motocicleta.

Som el municipi de Catalunya amb més densitat comercial. El model comercial de Granollers es caracteritza per la varietat i la qualitat de la seva oferta comercial. Les fires i mercats al carrer són l’altre factor clau del model comercial de la ciutat que contribueix a captar visitants: la Llotja del Disseny, el Dfactory o la Fira de l’Ascensió, el JugarXJugar i el festival Jugatú i les fires d’alimentació i artesania.

El mercat mil·lenari del dijous, amb més de 400 parades és un potent signe d’identitat i un actiu econòmic de la ciutat. Cal continuar treballant per aconseguir un mercat del dijous singular, incorporant més productes de valor afegit i de qualitat, i promovent actuacions de millora de la imatge de les parades.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Granollers, seu del Mundial Femení d’Handbol 2021
  2. Consolidar el caràcter esportiu com a dinamitzador econòmic
  3. Ampliar els serveis oferts des de Can Muntanyola per a la creació de noves empreses
  4. Promoure el producte local de proximitat
  5. Potenciar el mercat del dissabte i singularitzar el mercat del dijous i el mercat municipal
  6. Desenvolupar el projecte de turisme industrial
  7. Millora dels serveis i vials dels polígons industrials
  8. Revitalitzar els comerços de l’entorn de la Porxada