L’habitatge,

un dret essencial

Els governs locals ens reconeixem per la proximitat, el coneixement de la realitat i de les necessitats de la ciutadania. L’accés a l’habitatge s’ha convertit en una barrera per a moltes persones, i les institucions tenen el deure de garantir aquest dret per construir ciutats inclusives, igualitàries i justes

El dret a l’habitatge marcarà l’agenda de les ciutats en  els propers anys. Malgrat la limitació en les competències a nivell local en aquest àmbit, caldrà seguir actuant com hem fet fins ara per acompanyar les situacions d’emergència així com treballar conjuntament amb altres administracions per eliminar totes les formes d’exclusió habitacional.

L’Observatori de l’habitatge ens permet disposar d’indicadors que faciliten el seguiment regular de l’evolució de l’habitatge a la ciutat i desenvolupar polítiques generals que millorin l’accés i la reversió de les situacions d’emergència.

El Pla local d’habitatge 2018-2023 determina la guia d’accions per garantir l’accés a l’habitatge, entès com a dret fonamental. Durant els sis anys de vigència, el Pla es dota amb més de 8,8 milions d’euros que fan possible ampliar el parc públic municipal, concedir ajuts a contractes de lloguer, incrementar la borsa de lloguer social i promoure millores en l’accessibilitat o rehabilitació.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Nou equipament d’habitatges d’emergència per a persones sense llar
  2. Construcció d’habitatges de lloguer social al passeig de la Muntanya i a Ramon Berenguer III
  3. Seguir atorgant ajuts al pagament del lloguer i a la rehabilitació d’habitatges
  4. Treballar amb altres administracions per frenar la pujada de preus d’habitatge, i especialment de lloguer
  5. Reclamar la gestió per part de l’Ajuntament dels pisos de titularitat de la Generalitat