Un nou model energètic

per combatre el canvi climàtic

Fer front als evidents reptes que suposa el canvi climàtic és una de les nostres prioritats. Creiem que el paper dels municipis és clau per avançar. Hem afermat el nostre compromís amb l’Agenda 2030 i la fita de reduir les emissions en un 40 % en l’horitzó de l’any 2030

Granollers compta amb més de 10 m² d’espai verd per habitant, un indicador que situa la nostra ciutat dins dels estàndards recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. El Pla director del verd urbà marcarà les prioritats i esdevindrà el document de referència en els criteris d’actuació com l’increment d’arbrat viari, que avui supera els 19.000 exemplars.

Si la recuperació del riu Congost va ser el repte ambiental de les darreres dècades del segle XX, actualment ho és la millora de la qualitat de l’aire i fer que la ciutat sigui menys sorollosa. Aquest és un problema que necessita ser abordat des de l’òptica de regió metropolitana i amb l’aplicació de mesures estructurals en l’àmbit de la mobilitat, de la indústria i de les activitats més contaminants.

Algunes de les mesures són promoure l’ús d’energies renovables, prioritzar i millorar el transport públic i altres sistemes eficients de transport ajustant-los a la demanda i fent accessibles les seves parades, regular de manera més eficient les zones d’estacionament existents, ampliar les zones de prioritat per a vianants a tota la ciutat i facilitar l’ús de la bicicleta i el vehicle elèctric.

Per assolir tots aquests objectius caldrà treballar en xarxa. I també és fonamental la implicació de la ciutadania, amb els nostres gestos quotidians en àmbits com la gestió dels residus, de l’energia, de la mobilitat, en les pràctiques saludables.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Treballar per incorporar-nos a la Zona de Baixes Emissions
  2. Noves plantes de biomassa
  3. Instal·lar plaques fotovoltaiques a equipaments municipals
  4. Impulsar formes d’aprofitament d’aigua regenerada
  5. Liderar la Taula supramunicipal per la qualitat de l’aire
  6. Renovar progressivament la xarxa de clavegueram de la ciutat
  7. Ampliar Can Cabanyes, com a espai per difondre coneixement del patrimoni natural