Una ciutat compacta

amb un espai públic que cohesiona

La ciutat és territori, és paisatge, és memòria, és història, és patrimoni. És l’espai que la ciutadania compartim dia a dia. Volem continuar transformant la ciutat per cohesionar-la i construir un model en el qual la ciutadania s’hi senti cada vegada millor de viure-hi, amb més i millors serveis, amb una xarxa d’equipaments per a la promoció de l’educació, la cultura i l’esport, i amb un espai públic que convidi al passeig i a l’estada, al diàleg i al gaudi, a la descoberta de cada racó de la nostra ciutat

En aquest sentit, Granollers s’ha adherit a la declaració per una nova Agenda Urbana de Catalunya per, entre altres coses, treballar perquè les ciutats esdevinguin arreu del planeta espais de desenvolupament de la vida individual i col·lectiva en igualtat de drets i oportunitats i amb qualitat de vida, en entorns accessibles, assequibles i sostenibles per habitar-hi en les millors condicions.

El darrer mandat ha estat marcat per l’avenç en la transformació de la ciutat per facilitar els desplaçaments a peu, guanyar en qualitat urbana i garantir una visió integral i equilibrada de la ciutat. Per això hem seguit creixent en zones amb prioritat per a vianants que ja superen els 70.000 m2 i hem remodelat el carrer Girona al nord de la ciutat, entre d’altres actuacions.

Continuarem dedicant un esforç molt especial al manteniment de la ciutat posant l’atenció en dos temes d’importància cabdal: la millora del servei de neteja i recollida, i la gestió del servei d’aigua. L’objectiu del Pla local de prevenció dels residus serà el d’incrementar els estàndards actuals de recollida selectiva de residus, promoure canvis profunds per generalitzar sistemes de producció i consum sostenibles i l’execució de sancions a les pràctiques incíviques.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Projecte de transformació de la plaça Barangé, incorporant la nova biblioteca central de la ciutat
  2. Remodelar l’avinguda Sant Esteve, amb un carril bici
  3. Ampliar la zona de prioritat per a vianants
  4. Canviar la ubicació del camp de futbol
  5. Reclamar les millores en infraestructures a les institucions pertinents: connexió amb la R4, desdoblament de la R3
  6. Completar el projecte d’instal·lació d’escales mecàniques al carrer Carles Riba
  7. Definir la forma de gestió del nou servei d’aigua potable