Una ciutat creativa

i amb identitat

La cultura contribueix, com a impulsora o com a facilitadora, al desenvolupament humà sostenible. Les polítiques culturals esdevenen un valor públic imprescindible per construir el futur. Entenem la cultura com a dret, com a servei públic, com a eina per a la cohesió i la convivència on la protagonista és la ciutadania. Una ciutadania que volem agent actiu i compromès del sistema cultural de la ciutat

Granollers té una densitat creativa remarcable. Hi ajuda la llarga història de l’Escola Municipal de Música, el dinamisme d’Amics de la Unió, el coratge i la innovació que ve de l’Institut Celestí Bellera i d’Arsènic, les colles de Blancs i Blaus de la Festa Major, el nou activisme de Roca  Umbert,  la  gran  qualitat de les produccions del Teatre Auditori, les exposicions del Museu de Ciències Naturals i les biblioteques i les oportunitats que facilita un espai públic renovat i els centres cívics. I sobretot la força que ve de la seva gent. Que ve de les entitats.

En el moment actual necessitem dibuixar les polítiques culturals des d’una nova perspectiva: el benefici que tenen sobre les persones i la societat. La construcció i reafirmació d’identitat i de valors col·lectius i la generació de capital social: inclusió, participació ciutadana i acció ciutadana esdevenen eines essencials per a la cohesió i la convivència. Al mateix temps, l’accés a la cultura i l’educació són els vectors de creixement d’una ciutadania més lliure i responsable.

Volem perseguir la cohesió territorial vertebrant accions culturals a tots els barris de la ciutat i generant accions/programes culturals propis i acostant propostes culturals per arribar a públics no habituals a través, per exemple, de l’ús dels carrers com a espais per a la cultura i per parlar de “nosaltres” del passat, del present i del futur.

A l’Ajuntament li correspon facilitar i acompanyar tots aquests projectes posant al seu abast equipaments culturals de qualitat, oberts i accessibles. Equipaments amb permanent vocació educadora, que siguin incubadores de projectes en els quals tothom s’hi senti protagonista. Roca Umbert és un exemple d’espai creatiu per excel·lència i on la ciutadania es converteix en protagonista, ja que pot crear, inventar, dissenyar i participar i que converteix els carrers i els espais propers en un “districte cultural i creatiu”.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Creació d’un districte cultural, tecnològic i innovador al voltant de Roca Umbert
  2. Donar visibilitat al Museu de “La Tela”, el seu Planetari i al grup de recerca
  3. Ampliar el fons documental de l’arxiu per conèixer i difondre la història de la ciutat
  4. Promoure els centres cívics com a espais de cohesió i que apropen la cultura a la ciutadania
  5. Desenvolupar el projecte de museïtzació de La Tèrmica, a Roca Umbert
  6. Potenciar l’art i la cultura al carrer, amb projectes com Murs que parlen