Una ciutat que té cura de totes les persones,

sense oblidar ningú

Volem fer de Granollers una ciutat inclusiva, on tothom hi tingui cabuda, oferint-se com un entorn de convivència entre iguals, lliure de barreres físiques, comunicatives, econòmiques i socials. I com un projecte d’aprenentatge i construcció col·lectiva, basat en el respecte mutu i la cerca compartida del benestar

Les persones ens desenvolupem seguint un cicle vital: des de l’etapa prenatal, passant per la infància i adolescència, joventut, adultesa, maduresa i vellesa. Diverses circumstàncies esdevenen barreres que creen desigualtats entre persones pel que fa a la realització plena del projecte vital individual i actuen com a factors d’exclusió social.

No oblidar-se ningú significa lluitar contra aquests factors d’exclusió i defensar els drets socials i la inclusió. És per això que les polítiques socials han estat la columna vertebral de la nostra estratègia política els darrers anys i continuarem treballant per a què totes les persones en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social tinguin cobertes les seves necessitats més bàsiques, alhora que lluitem contra tots els tipus de discriminació social i econòmica.

Per fer-ho, comptem amb el desplegament del Pla estratègic d’acció social, el III Pla d’igualtat de gènere de ciutadania que impulsa mesures contra qualsevol discriminació per raó de gènere i contra la violència masclista, el Pla local d’infància i adolescència (2018-2024) i el Pla local de joventut (2019-2022) per acompanyar al jovent en el seu procés d’emancipació.

Aquest camí per una ciutat inclusiva el fem i el farem amb les entitats del tercer sector, peces bàsiques i imprescindibles de la nostra societat perquè aquest és un compromís col·lectiu que demana objectius compartits, diàleg i la suma d’esforços.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Fer el seguiment de la construcció del nou centre de radioteràpia
  2. Iniciar el projecte de la residència per a gent gran al carrer Tetuan
  3. Posar en funcionament el nou centre obert per a infants i joves a Can Relats
  4. Ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
  5. Obertura de l’hospital lleuger a l’antiga Policlínica
  6. Impulsar el projecte “Granollers, ciutat jugable”
  7. Garantir l’accessibilitat a totes les persones a tots els equipaments i a la via pública