Nota tècnica sobre el càlcul % execució del PAM

El % d’execució de l’actuació està en funció de l’estat d’execució de les seves accions.

Cada estat d’execució d’una acció pot tenir un d’aquests valors :

– Pendent = 0

– Primeres accions = 1

– En execució = 2

– Executat = 4

El % d’execució de l’actuació el decideix el Servei de Projectes Estratègics i es calcula cada cop que es canvia l’estat d’execució d’una de les seves accions i també quan es prem el botó de recalcular que hi ha en el formulari de l’actuació.

Es calcula de la forma següent:

Es compten les accions de l’actuació:

compte = DCount(“grauExecucio2”, “Accions”, “[ActuacioID] = ” & pActuacio)

Es sumen els valors dels estats d’execució de les accions de l’actuació:

suma = DSum(“grauExecucio2”, “Accions”, “[ActuacioID] = ” & pActuacio)

Es divideix aquesta suma entre la quantitat:

total = suma / compte

Es calcula i arrodoneix el percentatge:

tpc = cInt(total * 33.33)

Exemple d’actuacions amb 3 accions:

Acció 1 = Pendent (0) Acció 1 = En execució (1) Acció 1 = En execució (1) Acció 1 = Executat (3)
Acció 2 = Pendent (0) Acció 2 = En execució (1) Acció 2 = Pendent (0) Acció 2 = Executat (3)
Acció 3 = Pendent (0) Acció 3 = Pendent (0) Acció 3 = Executat (3) Acció 3 = Executat (3)
compte = 3 compte = 3 compte = 3 compte = 3
suma = 0 suma = 2 suma = 4 suma = 9
total = 0/3 = 0 total = 2/3 = 0,66 total = 4/3 = 1,33 total = 9/3 = 3
tpc = 0 * 33,33 = 0% tpc = 0,66 * 33,33 = 22% tpc = 1,33 * 44,32 = 44% tpc = 3 * 33,33 = 100%