Cultura de pau

 

 

Granollers ha apostat per centrar el seu treball en l’àmbit de les xarxes de ciutats que treballen per la pau en Mayors for Peace, atès que des d’aquí és possible avançar en el projecte de ciutat per la pau i en el treball en xarxa amb altres ciutats.

Mayors for Peace és una organització mundial que agrupa gairebé 7.000 ciutats d’arreu del món, que tenen com a objectiu el treball en favor de la pau, el desarmament i especialment l’eliminació de les armes nuclears. A Espanya té entorn de 300 membres (200 dels quals a Catalunya).

Des de 2009 Granollers forma part de l’executiva mundial. El lideratge a Catalunya i a Espanya d’Alcaldes per la Pau reforça el rol que Granollers vol jugar com a referent en aquest àmbit.

A partir de 2015 es va posar en marxa una reforma en l’estructura de Mayors for Peace, que preveu una certa divisió en països i regions, liderats per una ciutat. Granollers va ser nomenada líder de la secció d’Espanya (de moment només s’ha articulat el moviment a Catalunya).

Per aconseguir reforçar el lideratge i avançar en l’articulació de la xarxa, en els darrers anys s’han dut a terme un seguit d’accions:

  • Participació activa en l’Assemblea General, les Conferències Executives i les reunions internacionals d’Alcaldes per la Pau.
  • Participació en esdeveniments i reunions de xarxes de ciutats vinculades a la cultura de pau, la convivència, la interculturalitat i la cooperació entre governs locals.
  • Creació de la secció catalana d’Alcaldes per la Pau, amb el suport de la DIBA, les entitats municipalistes i el FCCD.
  • Projecte de creació de la Xarxa de Ciutats per la Pau a la Mediterrània.

Objectius

L’objectiu dels propers anys és enfortir el projecte de cultura de pau i dinamització de xarxes i establir a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau una oficina dotada dels mitjans adequats (humans i tècnics) que ens permeti avançar en els objectius següents:

  • Reforçar el paper de Granollers com a ciutat de referència en el treball per la pau. Per això ens cal l’acompanyament institucional i també comptar amb suport tècnic i econòmic per elaborar continguts i per desenvolupar el projecte.
  • Contribuir al desenvolupament regional d’Alcaldes per la Pau, liderant la creació de la xarxa espanyola, creant la xarxa de ciutats per la pau a la Mediterrània i treballant conjuntament amb les ciutats i les agrupacions de governs locals de Llatinoamèrica.
  • Impulsar el treball en xarxa del municipalisme en la construcció de pau i posar en valor la diplomàcia de les ciutats, el paper de les ciutats i de la societat civil en els grans temes que afecten la humanitat.
  • Reforçar els vincles de col·laboració amb altres ciutats i aprofundir en el treball en xarxa, com una eina per a la projecció de la ciutat i de les entitats i de la ciutadania de Granollers.

 

 

Actuacions