El “Projecte Magraner” dibuixa un camí diferent als alumnes amb dificultats d’aprenentatge, per tal d’assolir les mateixes competències bàsiques que la resta de companys i acabin sent ciutadans capaços de tenir un lloc a la societat.

EMT, primer any al projecte

Molts bons resultats als alumnes partipants durant el primer any