El programa de diversificació curricular, “projecte Fènix” -ressorgir de les cendres- vol simbolitzar que els alumnes tot i haver tingut moltes dificultats al llarg de la seva escolaritat, tenen encara la possibilitat d’ensortir-se’n.