El projecte no seria possible sense la col·lacoració d’entitats i empreses de la ciutat!