ACCIÓ DE GOVERN

Aquest bloc recull les principals línees d’actuació de l’ajuntament de Granollers, el Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM), que és un compromís explícit amb la ciutadania i marca les prioritats d’actuació en les diferents àrees. També inclou altres plans en diferents àmbits d’actuació aprovats els darrers anys a Granollers. En una segona secció es pot accedir als actes i acords presos pels òrgans de govern col.legiats de l’Ajuntament de Granollers.

Plans i programes

Actes i acords dels òrgans de govern

Programa d’actuació municipal 2019-23

Programa d’actuació municipal 2015-19

II Pla Estratègic

Plans i programes sectorials

Actes de Ple

Actes de la Junta de Govern Local

Calendaris de les Comissions informatives