Contractació i compres

Contractació i compres

Criteris d’actuació

Aplicació estricta de la normativa en allò referent a la suspensió de procediments de contractació.

Els criteris per mantenir o suspendre les licitacions vénen regulades pel Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Actualment s’ha aixecat aquesta suspensió pel RDL 17/2020 , de 5 de maig .

Criteri de suspensió contractual allà on no sigui possible executar la prestació durant l’estat d’alarma, seguint el RDL 8/2020 , del 17 de març.

Des de la Direcció de Contractació es van elaborar unes instruccions internes , en les quals es donaven pautes al Responsable del Contracte de com actuar en els contactes que estaven en execució.

Es va anar analitzant contracte per contracte conjuntament amb la Direcció de Contractació i el Responsable del Contracte, fent les següents actuacions:

  • Reorganitzar aquelles tasques del contracte que es podien dur a terme, i continuar executant el contracte.
  • Suspensió dels contractes durant l’estat de l’alarma, quan aquests no es podien executar. En aquest cas dona dret a una indemnització a l’empresa sempre que es compleixin el requisits legals a l’efecte.
  • Per donar seguretat jurídica, a les dues parts del contracte, s’han signat unes actes on es recollia aquestes actuacions.
  • Durant l’estat d’alarma, No hi hagut en cap cas resolució de contracte.
  • Quan l’Estat ho decreti, alguns contractes es podran tornar a executar.

Aplicar íntegrament allò establert per les indemnitzacions.

La suspensió del contracte dóna dret a una indemnització al contractista, per diferents conceptes que estan taxats en el mateix Reial Decret Legislatiu, i que estan relacionats amb les despeses que el contractista ha de suportar, durant el temps que l’activitat està suspesa, despeses de personal, lloguers de maquinaria, import d’assegurances, costos de l’aval, etc.

La indemnització es pagarà un cop s’aixeca la suspensió del contracte, no obstant, per tal que les empreses contractistes puguin anar mantenint els seus treballadors, així com la seva estructura , l’Ajuntament  de Granollers està executant pagaments a compte de la indemnització als contractistes dels contractes suspesos.

Aplicar el procediment de contractació per emergència única i exclusivament pels contractes relacionats amb la covid-19.

L’Ajuntament de Granollers, ha seguit el procediment excepcional de contractes d’emergència , davant la necessitat d’actuar de manera immediata i poder cobrir aquelles necessitats provocades per l’alerta sanitària d’aquests moments.

Davant aquest estat d’ emergència es va aprovar un decret en el qual s’establia quines prestacions es podrien contractar amb el procediment d’emergència, com ara  serveis socials, informàtica i tots els relacionats amb la covid-19

Per aquelles prestacions a executar  que no coneixem proveïdors s’han buscat en el mercat.

Per aquelles prestacions que ja teníem proveïdors coneguts, s’ha contactat directament  a empreses del sector per cobrir les necessitats,  justificant la necessitat així com les tasques a realitzar.

La característica d’aquests contractes possibilita contractar directament la prestació necessària , donada la seva urgència, però d’una manera restrictiva. Això no obstant, les empreses adjudicatàries van seleccionar entre empreses que complien els requisits regulats a la llei de contractes  i eren empreses, que garantien executar la prestació amb premoria i urgència davant  la situació excepcional, seguint criteris d’entrega, pagament, entre d’altres, tal com es fa habitualment.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies