PARTICIPACIÓ

La participació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les, coresponsabilitzar-les i obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania.

La ciutadania té dret a intervenir, individualment o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i mitjans de participació.

Espais de participació ciutadana

Processos participatius en tràmit

Avaluació dels serveis municipals

Canals de participació ciutadana

Consell de Ciutat

Consells

Entitats i Associacions

Registre de grups d’interès
(Generalitat de Catalunya)

Reglament de Participació Ciutadana

Pressupostos participatius

Enquestes de satisfacció

Síndic de greuges de Catalunya

Web de Participació

Xarxes socials

Ajuda’ns a millorar en l’àmbit de Transparència

Queixes i suggeriments

Serveis i tràmits per a la ciutadania