Formulari per a la derivació de joves que fan un Abandonament Escolar Prematur:

Formulari per recollir formacions no reglades

Estratègies municipals contra l’Abondonament Escolar Prematur: