Taula Intermunicipal Permanent per al desenvolupament de projectes estratègics comuns a la conurbació

En el procés d’elaboració del segon Pla estratègic de Granollers, s’ha creat una Taula Intermunicipal per debatre les estratègies de futur del conjunt de la conurbació que formen Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès. Caldria donar-hi continuïtat per a la implementació del pla i convertir-la en una plataforma permanent amb la finalitat d’assolir acords sobre els projectes estratègics comuns dins la conurbació i temes globals de territori que afecten els quatre municipis, amb l’objectiu d’aconseguir des del consens una posició comuna en el posicionament de la ciutat en el conjunt de la comarca i de la Regió Metropolitana, cosa que n’enfortiria l’atractiu i el paper referencial com a pol important de l’Arc Metropolità. La Taula Intermunicipal hauria d’estar encapçalada pels quatre alcaldes dels municipis de la conurbació, els quals podrien establir la creació de diferents comissions amb tècnics municipals, professionals i representants del sector privat per desenvolupar-ne els objectius marcats. A partir d’aquesta estructura, s’haurien de desenvolupar fórmules de cooperació amb els altres municipis veïns.


Valors associats: Governança democràtica, convivència, coneixement, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

 • ACCIONS REALITZADES


El II Pla estratègic té establert en la seva estructura i funcions una Taula Intermunicipal d’alcaldes i tècnics delegats dels municipis de la conurbació que formen Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès, per debatre les estratègies de futur en el seu conjunt territorial. Durant aquest període, la Taula s’ha reunit per discutir les línies generals d’actuació que posteriorment han estat transferides a projectes específics en el marc dels responsables i experts de cada temàtica, com les que s’expliquen a continuació.

Tanmateix, l’equip de govern de l’Ajuntament de Granollers s’ha reunit de forma bilateral en dues ocasions amb els polítics dels municipis limítrofs en els darrers vuit anys. Aquestes trobades han tingut la voluntat de discutir temes que afectaven als dos municipis i han servit per tirar endavant projectes comuns. Especialment han estat intenses les trobades amb els municipis de la conurbació.

Entre els temes valorats al llarg d’aquestes trobades entre els municipis de la conurbació hi ha:

 • Zones urbanístiques que afecten a més d’un municipis: Pavelló Congost, reurbanització del passeig de la Ribera, viabilitat de la construcció de la passera sobre el riu, entorns de Can Mònic, connexió amb el parc del Lledoner i remodelació del carrer de Girona.
 • Mobilitat: servei d’autobusos, servei de taxis, itineraris urbans (a peu o en bicicleta), mercat de Canovelles i aparcament de l’estació de RENFE (les Franqueses – Granollers Nord).
 • Medi ambient: qualitat de l’aire, conservació de la llera i del cabal ecològic de la riera Carbonell i biomassa.
 • Culturals: sinèrgies amb els equipaments teatrals.
 • Esports: equipaments a utilitzar durant la Granollers CUP.
 • Promoció econòmica: Associació C-17 i PECT Motoresport.
 • Civisme i convivència al barri Congost-barriada nova.

D’altra banda, s’ha fet un esforç per compartir i intentar treballar plegats amb la resta de municipis limítrofs amb temes del Circuit i Motoresport amb Montmeló, la promoció de l’agricultura amb Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès o la qualitat de l’aire amb tots ells.

 • RESULTATS


Fruit d’aquestes trobades, s’han dut a terme millores amb les quals s’ha beneficiat la ciutadania de tots aquests municipis, primer amb l’impuls polític i el posterior treball tècnic. Entre aquestes, en destaquem:

 • S’ha adjuntat la programació de Can Palots de Canovelles a la resta d’equipaments de Granollers i s’ha creat una programació complementària entre tots.
 • Presentació de projectes conjunts de desenvolupament econòmic com el PECT Motoresport.
 • Conveni del 2018 del transport públic interurbà per millorar la qualitat del servei i l’accessibilitat a Granollers des dels municipis de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès (projecte 1.1.2.).
 • Conveni per a la prestació conjunta del servei de taxi sobre cooperació intermunicipal entre Canovelles, les Franqueses del Vallès, Granollers i Lliçà d’Amunt (projecte 1.1.2.).
 • Creació d’itineraris a peu i en bicicleta que siguin competitius amb temps i qualitat al cotxe entre Granollers i diversos municipis del voltant (Canovelles, les Franqueses del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès…).
 • Presentació d’un projecte FEDER conjuntament amb la Roca del Vallès aprofitant els projectes de calderes de biomassa que s’estan duent a terme a Granollers.
 • Creació d’una Taula Intermunicipal per a la qualitat de l’aire a la ZQA2 del Vallès Oriental, liderada per Granollers (Servei de Medi Ambient), en la qual s’han anat incorporant municipis fins als 17 que la formen actualment. El que ha permès realitzar un Pla per a la millora de la qualitat de l’aire i les polítiques liderades des de les diferents administracions que tenen competència en el territori, i aconseguir consensuar polítiques per a la millora de la qualitat de l’aire.
 • Promoció agrícola: creació d’una Unitat de Producció Agrària similar a la Marca de Productes de Palou en els termes municipals Granollers, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès.
 • Acords per a l’assessorament des de Can Muntanyola en la promoció econòmica amb Vilanova del Vallès.
 • Pla director urbanístic del circuit (Montmeló, Granollers i Parets del Vallès).

 • APRENENTATGES


Molts projectes són transversals i supramunicipals, el que obliga a uns models de gestió en xarxa que han de superar la cultura de gestió interna del propi municipi.

No hi ha hagut el treball permanent esperat d’aquesta Taula de la conurbació i el ritme de treball no és homogeni. La dimensió de cada administració pública dificulta que es vagi al mateix ritme en el desenvolupament dels projectes.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *