Foment de l’activitat empresarial innovadora

Cal que l’Administració pública sigui proactiva en el suport a l’activitat empresarial innovadora, però al mateix temps és essencial la participació en aquestes iniciatives de les organitzacions empresarials vinculades al territori, així com la consolidació de les xarxes de cooperació empresarial i que persones compromeses liderin els projectes transformadors.

Una d’aquestes iniciatives és la creació del Centre de Serveis Avançats de Can Muntanyola, que promouen conjuntament l’Ajuntament de Granollers i la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, que ha de ser un projecte clau per activar el sistema territorial d’innovació i facilitar un entorn de competitivitat que promogui el canvi estratègic de les empreses cap a activitats generadores de més valor afegit. Aquest centre s’hauria d’especialitzar en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en la gestió, entre altres activitats, com el foment de l’emprenedoria i el suport a la internacionalització de l’empresa. També caldria impulsar estudis de comerç, atenent el pes del sector comercial i l’aposta de futur per al seu desenvolupament (2.3.1.). En connexió amb aquest nou centre, caldria impulsar el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) com a agent de desenvolupament empresarial i tecnològic, alineat amb aquells estudis superiors que es desenvolupin de manera prioritària (4.1.3.). La creació de la Universitat Corporativa de Telefónica, al centre Bell-lloc de la Roca, podria tenir un impacte important sobre el territori com a punt de contacte amb un potencial productor i node de transferència de coneixement i tecnologies avançades cap a activitats industrials i de serveis. Caldria  plantejar propostes d’actuació sorgides de la col·laboració del sector públic i privat que tinguin com a objectiu el desenvolupament de les TIC (com ara el projecte Catalunya 4.0.) i, des del CTUG, promoure la formació especialitzada per al reciclatge i adaptació a les TIC, específicament, de la comunitat educativa.

Valors associats: Competitivitat, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en legislatura). Projecte de millora continuada sense termini definit. Inclou accions tancades i accions de millora continuada.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Granollers Mercat, Roca Umbert, Diputació de Barcelona, Xarxa BANC (Bussines Angels Network Catalunya), UEI, PIMEC, associacions d’empresaris dels polígons de Granollers i entitats.

  • ACCIONS REALITZADES


El juliol de 2012 es posa en funcionament Can Muntanyola; es defineix un programa anual d’actuació consistent en conferències, accions de formació de curta durada i gratuïtes, i jornades d’intercanvi, i es condiciona l’espai per a l’allotjament temporal de projectes empresarials.

El novembre de 2012 es posa en marxa una línia de treball en recerca i innovació en l’àmbit de la cooperació entre els sectors públic i privat, sota la fórmula del Fòrum de Col·laboració Publicoprivada de Granollers, també en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha organitzat diverses jornades sobre la matèria fins a la data d’avui, i que també és un recull de bones pràctiques i articles de reflexió (http://www.forumcppgranollers.cat).

Quant al foment de la innovació a la indústria des de 2012 fins a l’actualitat, a banda dels projectes de dinamització dels clústers realitzats entre 2010 i 2012 amb el suport d’ACCIÓ: primer s’ha concretat conèixer l’activitat de les empreses i el seus reptes, i en un segon terme, el programa de Pimes Industrials Exemplars, que consisteix en tallers monogràfics i assessoraments als equips directius de les empreses, amb la col·laboració de consultores expertes.

En l’àmbit del foment de l’emprenedoria, ha esdevingut innovadora l’acció formativa realitzada en diverses edicions, entre 2013 i 2018, adreçada a dones emprenedores, que ha donat com a resultat la creació de l’associació de dones Empenta Granollers, així com les diverses jornades sobre alternatives al finançament bancari realitzades entre els anys 2013-2015 i el  conveni amb la xarxa BANC (Business Angels Network de Catalunya).

El 2017 es posa en marxa una nova línia de treball que fomenta l’activitat innovadora de les empreses a través de la simbiosi industrial, una forma d’expressió del concepte d’economia circular (www.gridgranollers.com).

El 2018 Roca Umbert posa en funcionament l’ampliació del centre d’allotjament d’empreses adreçat  al sector audiovisual i de les indústries creatives i de base tecnològica, tant en la vessant d’empreses consolidades com en la vessant de noves empreses i idees en format de cotreball amb serveis.

El 2018 s’obre la primera convocatòria d’ajuts als joves titulats per desenvolupar projectes innovadors per a la ciutat (programa Beques Agents innovadors).  Es tracta d’un model de col·laboració en projectes innovadors de la ciutat. Està dirigit a persones joves de Granollers perquè es formin i es capacitin per ser capaços de desenvolupar la seva carrera professional, millorin la seva experiència laboral, puguin desenvolupar els seus propis projectes innovadors i, tanmateix, contribueixin amb la seva acció a millorar els processos innovadors de la ciutat. També pretén donar resposta a les necessitats laborals de les persones definides en el perfil curricular i professional elegible, persones de gran potencial que necessiten recolzament per fer un salt qualitatiu en el desenvolupament de les seves capacitats.

Existia una proposta sobre impulsar una escola de comerç superior, atenent el pes del sector comercial i a l’aposta de futur per desenvolupar-lo. Aquesta no ha estat encara desenvolupada com a formació reglada. Alternativament, des de l’obertura de Can Muntanyola, existeix una oferta mensual d’accions de formació gratuïta de curta durada adreçada al sector comercial, que té una bona acceptació. Tot i així, la ciutat disposa d’una oferta en cicles formatius de formació professional en l’àmbit del comerç. L’Institut Carles Vallbona ofereix un cicle formatiu de grau superior de Gestió de vendes i espais comercials i un de grau mig de Tècnic/a en activitats comercials.

En el plantejament inicial, s’exposava que calia impulsar el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) com a agent de desenvolupament empresarial i tecnològic alineat amb aquells estudis superiors que es desenvolupin de forma prioritària. No obstant, el CTUG es va dissoldre el 2014. Algunes de les actuacions que impulsava aquest consorci han estat assumides per diferents serveis de l’Ajuntament, per Granollers Mercat i d’altres actuacions no han tingut continuïtat.

Entre les accions desenvolupades des del CTUG, va haver-hi la Catosfera, que anys més tard es va convertir en CDigital. Les jornades de la Catosfera eren un cicle de debats en profunditat sobre les novetats tecnològiques i del món d’Internet organitzades per l’Ajuntament de Granollers i l’empresa Tirabol Produccions, que se celebraven anualment a la ciutat. La Catosfera va néixer i va esdevenir el punt de trobada dels sectors més emprenedors i actius de la Internet catalana. De l’aplec inicial de blocaires —i més tard tuitaires—,que va constituir l’esperit fundacional de la Catosfera, es va anar incorporant progressivament a les jornades la dimensió empresarial del sector a Catalunya. La darrera edició, incorporada al Mercat Audiovisual de Catalunya, és present en el projecte: 2.2.6. Impuls al sector audiovisual.

Tanmateix, en aquest període, s’ha definit i desenvolupat el Pla de projecció exterior. Aquest tracta d’establir criteris i mètodes per impulsar projectes pioners i sostenibles per al desenvolupament i la qualitat de vida de la població, valora el talent i l’emprenedoria local i genera processos de generació de coneixement amb d’altres ciutats i socis, tant de l’entorn territorial de Granollers com internacionals, específicament en els àmbits de l’activitat empresarial, el comerç, la cultura, el medi ambient, la salut, l’esport i la cultura de la pau.

  • RESULTATS


Can Muntanyola és avui conegut per totes les empreses industrials de Granollers com un altre agent del sector públic que els pot prestar un servei o una ajuda: un indicador de coneixement i reconeixement.

69 cursos i jornades realitzades a Can Muntanyola, el 2017, adreçades a les empreses i les persones emprenedores,  amb 1.055 persones assistents en total.

84 empreses industrials que han participat en programes i actuacions de Granollers Mercat durant el període 2010-2017, en relació amb el foment de la innovació, l’aixecament de projectes I+D, l’eficiència energètica, la simbiosi industrial o la mobilitat.

Projectes europeus en què ha participat l’Ajuntament en els darrers anys: Sud’Eau2, GreenPartnerships, Thermos, Compose, Alnus, Sport Women in the Urban Places i CEMOWAS2.

  • APRENENTATGES


L’Administració pública, en general, ha de facilitar l’activitat de totes les empreses com a primer objectiu. L’Administració local disposa de pocs instruments i pocs efectius per estimular l’economia innovadora, o per incentivar que les empreses siguin innovadores, competitives, sostenibles o responsables.

La importància de projectar la ciutat cap a l’exterior, per augmentar el capital relacional, per obrir el potencial de la ciutat cap a activitats conjuntes de creació de valor econòmic i social, per conèixer i aprendre de les organitzacions i persones que lideren activitats en altres països.

Formar i acompanyar joves professionals que lideraran projectes personals i empresarials d’alt impacte a la ciutat.

Dificultat del recorregut, temps necessari i complexitat per desenvolupar activitats internacionals.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *