Inventari d’emissions

L’aire de Granollers rep l’emissió de contaminants a l’atmosfera com el diòxid de nitrogen (NO2), els fums i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), que l’embruten i el fan de menor qualitat, així com també els gasos d’efecte hivernacle.

En condicions normals, l´atmosfera de la Terra actua com una trampa natural de calor gràcies a la presència de certs gasos, denominats gasos d´efecte hivernacle, entre els quals destaca el diòxid de carboni (CO2).

Amb tot, cal comentar que malgrat que el diòxid de carboni és el més conegut dels gasos d’efecte hivernacle, n’existeixen alguns altres que també provoquen un increment de l’efecte, fins i tot amb molta més intensitat. Entre aquests gasos destaquen el vapor d’aigua (H2O), el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O) i alguns gasos d’origen industrial, com ara el perfluorocarbur (CF4), els hidrofluorocarburs o l’hexoflorur de sofre (SF6), el potencial d’efecte hivernacle dels quals és molt superior al del CO2.

Consulteu el resum de les emissions a Granollers a”Abaixem els fums, tots hi guanyem

 

Els comentaris estan tancats.