Arxiu de la categoria: Castellà

El canvi climàtic es un problema global, però cadascú de nosaltres té capacitat per influenciar sobre ell. Inclús els petits canvis en el nostre...
Amb l’objectiu d’ajudar a la comunitat educativa i contribuir a la societat, Gas Natural Fenosa desenvolupa diverses iniciatives que pretenen conscienciar sobre la necessitat...
Joc interactiu sobre canvi climàtic aplicable a educació formal i no formal, de nivell complementari al tercer cicle de primària i la ESO. Ves...
L’eina permet el càlcul dels valors reals o calculats (combinació de valors reals i per defecte) de les emissions de gasos d’efecte hivernacle cadenes de...
Ciencies, Tecnologia i Medi Ambient per a l’educació secundària. Més de trenta animacions i exercicis interatius que faciliten la docència en classe i l’estudi...
ENDESAEDUCA: Informació i recursos educatius amb castellà sobre generació d’energia, les centrals elèctriques, les centrals tèrmiques , les tèrmiques de cicle combinat, les centrals...