Objectius locals per a la bona gestió energètica

Què és?

El PAES és un document que sorgeix del Pacte d’alcaldes/alcaldesses contra el canvi climàtic que l’Ajuntament de Granollers va signar el juliol de 2008.

La implantació de les mesures que inclou el PAES han de permetre que el municipi compleixi l’any 2020 els objectius anomenats “triple 20”: reducció d’un 20% en l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle, augment d’un 20% de l’eficiència energètica i assoliment d’una quota d’un 20% en fonts d’energia renovables. Aquesta és la fita que ha marcat la Comissió Europea, que ha cercat el compromís dels ens locals per superar els objectius establerts per la UE per a l’any 2020. Aquestes accions es definiran pels sectors d’activitat on l’ens local té competència.

Amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, el mes de juliol de 2009 va aprovar-se, d’acord als compromisos del Pacte d’Alcaldes, el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Granollers.

Què inclou?

Consta d’una diagnosi energètica del municipi i d’un inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat. Conté unes 134 accions agrupades per diferents àmbits que permetran reduir el consum energètic, i per tant les emissions de CO2 a l’atmosfera en aquells àmbits on l’administració local pot actuar directament.
Tenint en compte les competències dels ajuntaments, el PAES inclou com a punts clau en què cal intervenir la flota de vehicles municipals, el transport públic, el consum de l’enllumenat de carrers, dependències i equipaments municipals; el tractament i recollida de residus, així com la sensibilització ambiental. La redacció del pla d’acció va comptar amb un procés de participació comprès entre juny-juliol del 2009, amb un bloc i espai web de suport, així com reunions presencials per a la difusió i la recollida d’aportacions de la ciutadania. Un cop aprovat, hi ha el compromís de les autoritats locals de fer un pla de seguiment per avaluar el compliment i progressos assolits cap els objectius fixats per l’any 2020 en el PAES i l’evolució de les emissions totals en la ciutat.

objectiu PAES

Els comentaris estan tancats.