Informes ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración) , gener 2012 (castellà)

  • Cogeneración con biomasa en Espanya:

Ves a l’enllaç per consultar l’informe d’Acogen sobre la situació i prespectiva

La cogeneració és una tecnologia que també es troba estesa en altres combustibles renovables com la biomassa, així com en altres aplicacions associades al tractament de residus. En l’àmbit dels residus destaquen les instal·lacions de tractament i reducció de purins d’explotació de porcí, de llots derivats de la producció de oli d’oliva i les de fangs de depuradora, així com instal·lacions de biogàs associades a abocadors i altres residus i llots biodegradables, on la cogeneració realitza una notable contribució a l’eficiència energètica i al medi ambient.

Encara que les anteriors aplicacions són, sens dubte, importants i entre elles es troben nombroses cogeneracions amb biomassa que operen amb règims específics en l’àmbit de la nostra regulació energètica, aquest informe es centra en analitzar el paper que tenen les tecnologies de cogeneració en l’àmbit que abasten les tecnologies englobades en els grups b.6 a b.8 del Reial Decret 661/2007 de Règim Especial-sense considerar les aplicacions de biogàs o les anteriorment referides en l’àmbit dels residus-, sent aquest l’enfocament adoptat en el recentment aprovat Pla d’Energies Renovables 2011-2020 (PER).

  • Cogeneración en la indústria alimentària:

Ves a l’enllaç per consultar l’informe d’Acogen sobre l’alimentació

Des que s’iniciés la crisi, la indústria alimentària ha impulsat la seva capacitat exportadora per poder compensar la baixada de les vendes en el mercat intern. La estratègia ha donat els seus fruits i avui Espanya es manté en el pòdium exportador a productes alimentaris entre tots els països de la Unió Europea. En aquest context, el sector presta una atenció acurada als diferents factors estructurals que incideixen en la producció i en els costos, especialment aquells que contribueixen a aconseguir una producció més eficient energèticament i de baixes emissions de carboni, com element clau per poder competir amb garanties en els mercats exteriors. La cogeneració associada a la indústria alimentària cobreix el 48% de l’electricitat que aquest sector necessita per realitzar tots els seus processos productius. Així, dels 10,8 TWh que consumeix-valorats en més de 1.000 milions d’euros anuals-, 5,2 TWh vénen de la cogeneració, mostrant encara un potencial de desenvolupament del 26%, de manera que hi ha encara una excel·lent oportunitat real per millorar l’eficiència energètica i mediambiental sectorial, així com la seva competitivitat, mitjançant una major aposta per aquesta tecnologia.

La indústria d’alimentació i begudes consumeix el 11% de tota l’electricitat utilitzada en processos industrials a Espanya, o el que és el mateix representa el 4% del consum elèctric total nacional, i per això utilitza el 22% de tot el combustible consumit per la indústria espanyola, amb característiques i potencials propis associats a energies renovables com la biomassa i els subproductes.

  • La cogeneración refuerza la competitividad del tejido industrial químico español y apuntala su desarrollo económico y su capacidad de exportación:

Ves a l’enllaç per consultar l’informe d’Acogen sobre la indústria química espanyola

El sector químic va augmentar la seva producció en l’últim exercici un 6,2% i va elevar la seva xifra de negoci un 11,4%, segons dades de la seva patronal FEIQUE. Aquestes dades són, sens dubte, una excel·lent notícia per a l’economia espanyola i per al propi sector, que preveu la possibilitat d’un model de creixement basat en una indústria internacionalitzada i és clau un pla de mesures orientades a atraure inversions productives. Doncs bé, en l’actual context energètic, els grups empresarials químics lideren en nostre país el desenvolupament de la cogeneració amb més de 1400 MW de potència elèctrica instal·lada i un enorme recorregut de desenvolupament. El sector químic produeix mitjançant cogeneració a Espanya més del 40% de l’electricitat que demanden els seus processos i transforma el 50% dels combustibles que empra. El potencial de desenvolupament de la cogeneració encara no aprofitat en aquest sector és del 58%, de manera que hi ha una gran oportunitat per millorar la seva contribució a l’eficiència energètica, al medi ambient i a la competitivitat mitjançant la cogeneració.

Els comentaris estan tancats.