Biomassa, l’escalfor del bosc a casa

Àrea de l’activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L’energia

Tipus d’activitat: Tallers i visita guiada

Objectiu de l’activitat

– Entendre el recurs renovable de la biomassa

– Descriure els projectes singulars de les xarxes de calor a Granollers i fer arribar als i a les estudiants el coneixement obtingut amb la implementació de les xarxes, les lliçons apreses, i estratègies per optimitzar-ne la construcció, el manteniment i l’operació, i els mètodes i teconolgies  innovadores.

Descripció breu de l’activitat

 

Sessions de treball a l’aula i visita guiada a les instal·lacions de les Xarxes de Calor de Biomassa de Granollers. Partint de l’exemple proper de les xarxes de calor de Granollers, es demana que l’alumnat conegui el funcionament d’un sistema de generació de biomassa i de distribució de calor. Hauran de conèixer la terminologia relacionada amb les energies renovables en general i amb la biomassa en particular, així com conèixer les unitats corresponents.

 

Nivell educatiu al qual s’adreça

ESO i Postobligatòria

Temporalització:

Durada 6 sessions amb un total de 7 hores

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l’activitat:

 

Nombre d’alumnes per grup: Grup classe de 25 alumnes en grups de 3-4 persones

Horari de l’activitat: lectiu, a convenir amb els centres educatius

Lloc on es desenvolupa l’activitat:  Sala de Calderes de la Xarxa Nord de Calor amb biomassa del projecte BIOenergia. Façanes de les cinc instal·lacions que abasteix la xarxa i aula habitual.

Organització:  Servei de Medi ambient i Espais Verds

Nom de la persona de contacte: Virgínia Domingo/ Judit Tarradellas

Correu electrònic de la persona de contacte:  bioenergia@granollers.cat

Preu: Activitat gratuïta

Observacions:

Per al curs  2021-22 la visita combinarà les dues sales de calderes de la Xarxa Nord i la Xarxa Sud, podent mostrar el funcionament d’una instal·lació amb una única caldera (500kw) i el funcionament d’una instal·lació amb dues calderes en paral·lel (1.000Kw). Caldrà ajustar la durada total de l’activitat combinada per encabir-hi el joc de pistes, la visita amb el tècnic i el desplaçament entre ambdues sales de calderes (820 metres) a peu.

 

Els comentaris estan tancats.