Impuls a la formació en idiomes, afavorint al mateix temps l’ús social del català com a llengua comuna

En el món globalitzat és essencial augmentar les capacitats de coneixement i interrelació; per això, convé una aposta decidida per la formació en idiomes, tot aprofitant la diversitat lingüística existent a la ciutat. Cal una ampliació de l’oferta d’aquests ensenyaments de manera coordinada en l’àmbit públic i privat, i també un treball per a la millora de les metodologies en l’ensenyament reglat als centres educatius, afavorint la creació de grups de treball i xarxes entre els especialistes dels diferents centres educatius de la ciutat, amb la col·laboració dels moviments de renovació pedagògica (4.1.1.). Al mateix temps, cal promoure el català com a llengua comuna, afavorir-ne el coneixement i, sobretot, l’ús social. Per tant, s’haurà d’ampliar l’oferta de cursos de català per a adults del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, impulsar la formació organitzada des d’entitats cíviques i reforçar la tasca que es porta a terme durant l’escolarització dels infants. L’extensió de l’ús social del català exigeix una actuació coordinada de l’Administració pública, l’àmbit laboral i l’associacionisme, que permetin fer del català la llengua comuna i el signe d’identitat compartits, afavorint d’aquesta manera la cohesió social.


Valors associats: Creativitat, cohesió social i coneixement.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés. Tot i així, les principals accions s’han pogut dur a terme.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental, Centre de Normalització Lingüística i Ajuntament de Granollers.

 • ACCIONS REALITZADES


ESCOLA OFICIAL IDIOMES

Anglès

A l’Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental s’imparteixen: primer, segon, tercer, quart, cinquè i C1 curs de llengua anglesa.

Alemany

S’imparteix: primer, segon, tercer, quart i cinquè curs de llengua alemanya.

També s’ofereix el curs monogràfic de B2+.

Cursos especials

 • Cursos intensius d’estiu: anglès, francès i alemany.
 • Preparació dels certificat B1 d’anglès.
 • Preparació del certificat B2 d’anglès.
 • Curs especial d’alemany “Wir machen weiter” (B2+).
 • Curs especial d’anglès B2.

Des del 2010 fins ara, l’EOI segueix oferint la mateixa oferta: 11 grups d’anglès, nou d’alemany i dos de PIA (anglès).

A més, hi ha els cursos de creació pròpia: dos de preparació per al B1 i B2, que es va iniciar el curs 17-18, i el B2+ i C1+, que varen iniciar el 2016-17, i un curs B2+ d’alemany, que el varen iniciar el 2015-16.

OFERTA PRIVADA D’IDIOMES

Els diferents centres privats ofereixen classes d’alemany, anglès, francès, italià, japonès, portuguès, rus i xinès. Acostumen a diferenciar les modalitats per a adults i infants. Tanmateix, ofereixen en molts casos català i castellà per a estrangers.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Català

La missió del Centre de Normalització Lingüística és fomentar i estendre el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana per tal d’assolir un ús normal en tots els àmbits (socials i econòmics) del Vallès Oriental, de manera que s’afavoreixi la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

S’està implementant en nou projecte impulsat per a la nova direcció del CNL basat en cinc eixos:

 • Llengua i igualtat d’oportunitats
 • Llengua i acolliment
 • Llengua i cohesió
 • Foment de l’ús
 • Projecció del Centre

1. Llengua i igualtat d’oportunitats

El coneixement de la llengua catalana té un paper important en la millora de les oportunitats socials, econòmiques i laborals de la ciutadania de la nostra comarca. Posar a l’abast de tota la població la capacitat de poder-se comunicar en aquesta llengua és un dels principals objectius del CNL.
Algunes propostes del centre per avançar en aquesta línia de treball són:

 • Organitzar cursos de català pe a la ciutadania, adaptant l’oferta a les noves directrius del CPNL i a les demandes de la majoria dels alumnes (cursos trimestrals, sessions de dues hores, finalització dels cursos de vespre abans de les 21 h per facilitar la conciliació de la vida familiar) a fi de rendibilitzar-la.
 • Reduir la distància entre el final i l’inici dins d’un mateix curs acadèmic.

2 Llengua i acolliment

Amb l’objectiu de facilitar l’accés als cursos a la població immigrada, es planificaran actuacions conjuntes amb els altres agents del territori. Algunes de les que es proposen tirar endavant són:

 • Organitzar cursos de nivells inicial i bàsics per facilitar la integració social dels nouvinguts.
 • Coordinar estretament l’oferta de nivells inicials amb els cursos d’alfabetització de l’Escola d’Adults o altres entitats per tal que el programa i els horaris siguin compatibles, i explorar la possibilitat de treballar junts.
 • Organitzar cursos extraordinaris, dins dels plans d’acolliment lingüístic.
 • Treballar de manera estreta amb els professionals de les aules d’acollida perquè els familiars dels alumnes d’aquestes aules s’incorporin als cursos del CNL i fer-ne el seguiment. Sobretot en les aules del centres d’alta complexitat de la comarca.

3. Llengua i cohesió

Per afavorir la cohesió social a través de la llengua catalana es pretén treballar en xarxa amb entitats de caire social i cultural i el programa Voluntariat per la llengua (VxL).
Algunes de les propostes de treball en aquest sentit seran:

 • Incrementar el nombre de parelles lingüístiques, ampliant els acords amb empreses, entitats culturals o d’educació, sanitat i esports.
 • Continuar i ampliar els clubs de lectura per millorar la competència lectora, fomentar el gust per la lectura i establir vincles de cohesió.

4. Foment de l’ús

 • Reduir la revisió de textos aplicant plans d’autonomia lingüística personalitzats.
 • Estendre el programa Català i empresa. Ja estàs al dia? a tot el CNL i establir acords de col·laboració amb els organismes de promoció econòmica i de treball amb les empreses dels municipis del Vallès Oriental.
 • Continuar desenvolupant el programa I tu, jugues en català i incorporar-hi alguna activitat nova com la participació a la fira Jugar x Jugar.

5. Projecció del centre

 • Millorar la comunicació interna, dinamitzant el blog intern Collita pròpia.
 • Creació d’una revista digital de centre que serveixi per informar els usuaris del que es fa, de propostes d’activitats, en la qual hi puguin participar els alumnes dels cursos de diferents maneres.
 • Continuar el Pla de difusió a les xarxes socials.

 • RESULTATS


Evolució de l’alumnat de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI):

ALUMNES EOI11-1212-1313-1414-1515-1616-1717-18
Alemany251270279251223187162
Anglès449418423389414383388
Total700688702640637570550

Centre de Normalització Lingüística:
Nombre de cursos presencials per nivell (abast comarcal):

A més, des del CNL s’han dut a terme accions d’ús social com les parelles lingüístiques adreçades als nouvinguts.

 • APRENENTATGES


Les dificultats que comporten les relacions amb altres administracions, amb el seus sistemes i altres cultures, i que també venen determinades per relacions de territori.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *