Desenvolupament de la formació continuada permanent

Al costat dels estudis reglats, hi ha una demanda creixent de formació continuada molt diversa i al llarg de tota la vida, que és una altra peça important de la formació integral de les persones. La tasca que està fent l’Escola d’Adults s’haurà de potenciar i ampliar. S’hauria de coordinar tota la formació continuada, amb la creació d’un mecanisme que difongui l’oferta pública i privada dels ensenyaments no reglats, així com l’educació en el lleure, i incloure-hi tasques d’integració de les persones amb discapacitats físiques o psíquiques. D’acord amb l’objectiu de cohesió social, cal una atenció molt específica al problema de l’esquerda digital; per tant, cal afavorir la formació en les tecnologies de la informació i les comunicacions.


Valors associats: Coneixement, cohesió social i compromís cívic.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés. Falta la creació d’un mecanisme que difongui tota l’oferta. No obstant, l’Ajuntament ha col·laborat i s’ha coordinat amb les diferents entitats responsables de les formacions per tal de facilitar-los els espais.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Centre de Formació d’Adults, Universitat Popular de Granollers, AGEVO-Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran al Vallès Oriental, Centres de Formació Continuada i Associació Cultural de Granollers.

 • ACCIONS REALITZADES


Davant l’absència d’aquest mecanisme comú, a continuació es fa una relació d’activitats que fan els principals centres de formació continua que disposa la ciutat i com han evolucionat amb el temps.

Centre de Formació d’Adults

Entre les entitats o organismes que imparteixen aquesta formació continuada destaca el Centre de Formació d’Adults de Granollers. El CFA ha augmentat l’oferta formativa en el període de 2010/11 a 2017/18. En aquests 8 anys, un augment del nombre de personal docent ha permès incrementar el nombre de grups. Si l‘any 2010 s’oferien 23/24 grups, en el darrer curs 2017-2018 aquesta oferta ha passat a ser de 27 grups. Per tipologia, s’ha mantingut el mateix tipus de formació en el temps i s’ha ampliant el nombre de grups d’un mateix curs (anglès o informàtica). Un dels canvis en aquests anys ha estat en els cursos de preparació a l’accés a la Universitat, ja que abans el cursos ajudaven a preparar la prova i actualment aquests cursos estan homologats i convaliden la mateixa prova. Una altre canvi es va produir amb la llei d’estrangeria de 2014, que requereix el domini de la llengua castellana per tal d’aconseguir el permís de residència per arrelament i ha condicionat a oferir més cursos de castellà.

Tanmateix, en aquest període s’ha impulsat una coordinació amb altres centres de la comarca degut a les reunions dels serveis territorials (Maresme-Vallès Oriental), ja que existeixen altres escoles d’adults ubicades a Canovelles, les Franqueses del Vallès i Montornès del Vallès, i s’intenta complementar els tipus de formació entre CFA.

https://www.granollers.cat/adreces/educatius/centre-valles-formacio-dadults

Universitat Popular de Granollers

En aquests darrers anys s’ha iniciat una nova formació a Granollers. El curs 2014-2015 l’Associació Impulsora de l’Educació Popular inaugurava la Universitat Popular de Granollers amb un curs pilot amb quatre matèries (Història, Literatura, Antropologia i Filosofia), amb una matrícula d’una setantena d’alumnes.

Aquesta formació ha esdevingut per la necessitat de disposar a la ciutat d’una oferta de xerrades amb una visió global. Els antecedents es remunten a la Tertúlia de filosofia que es feia el 2008. Posteriorment, s’iniciaren els Dissabtes filosòfics, el curs 2012/13, i Filosofia a l’Ateneu, el curs següent.

Amb la voluntat de tenir un caràcter popular, però al mateix temps que es valorés l’educació, es va plantejar un cobrament reduït per inscriure’s-hi; volien que això no suposés un impediment per matricular-s’hi.

En un primer moment, l’Ateneu de Granollers va oferir els seus locals, on s’iniciaren les primeres sessions de la UPG. Donada l’afluència d’alumnes, l’Ajuntament va facilitar equipaments que poguessin donar resposta al nombre de matriculats com ara l’aula de l’antic Gra, un laboratori al Museu de Ciències Naturals, un espai al Museu de Granollers i les aules del CTUG, a Roca Umbert, on actualment es fa la majoria de la formació.

El programa del curs 2018-2019 aplega una vintena de cursos dins un ampli ventall de disciplines com la filosofia, la història, la literatura, l’art, els feminismes, les matemàtiques, la sociologia, el periodisme, el teatre, la psicologia, la salut… La major part dels cursos tenen continuïtat durant tot l’any acadèmic, organitzats en dos quadrimestres i d’altres compten amb classes setmanals i mensuals.

http://upg.cat

AGEVO – Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran del Vallès Oriental

L’associació Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran del Vallès Oriental, amb l’acrònim AGEVO, és una entitat la finalitat de la qual és facilitar l’accés a la cultura en l’àmbit universitari a les persones a partir dels 55 anys, per la qual cosa imparteixen una conferència/classe cada setmana durant el curs, que comença a l’octubre i finalitza al juny. Al llarg d’aquest anys han continuat amb les conferències setmanals sobre temes diversos com periodisme, art, ecologia, visionat de documentals, etc.

http://aulaagevo.blogspot.com

Associació Cultural de Granollers

Entitat cultural que desenvolupa activitats vinculades a dos aspectes clau: d’una banda, les dedicades a la formació i difusió de la cultura en l’àmbit escolar (activitats per a les escoles, teatre en l’educació, teatre i literatura, etc.); i per un altre costat, les dedicades al foment, la difusió i la creació de coneixement en els àmbits del cinema, la música, el teatre o la dansa, la literatura, i la promoció de projectes de ciutat o premis i beques.

http://acgranollers.cat

Centres cívics de Granollers

Els centres cívics són espais per a tothom on pots formar-te, trobar-te amb altres persones, compartir interessos i moltes altres activitats. Granollers compta amb cinc equipaments (Palou, Can Bassa, Nord, Can Gili i Jaume Oller), que es troben estructurats en xarxa per tal d’afavorir que l’activitat de cadascun d’ells tingui en compte l’activitat dels altres i això les complementi i les reforci. Els centres cívics ofereixen serveis diversos a la ciutadania:

 • Informació i acollida: s’informa sobre l’activitat de la Xarxa de Centres Cívics de Granollers, així com d’altres informacions municipals d’interès general.
 • Assessorament a grups i associacions: per a dubtes sobre tràmits relacionats amb el món associatiu.
 • Oferta de cursos i tallers de salut i benestar, expressió i creativitat, terra i fogons, fotografia i cultura digital, recursos personals, activitats a infants i joves, exposicions, etc.
 • Cessió i lloguer d’espais: espais per a la realització de reunions, conferències, trobades.
 • Punts d’accés públic a Internet: amb el propi ordinador o amb els d’accés públic.
 • Serveis Socials Bàsics: actuacions, recursos, prestacions, programes i equipaments destinats a l’atenció social de la població. El seu objectiu és prevenir la marginació i promoure la integració i l’autonomia personal de persones o famílies que pateixen necessitats derivades de problemes econòmics, de marginació social, de discapacitat, de manca d’autonomia, etc.
 • Centre Obert Nord: equipament destinat a infants i joves d’entre 6 i 14 anys on es fan activitats lúdiques, tallers, jocs i reforç escolar.
 • Espai de relació: un espai cívic, de trobada ,de diàleg i de lliure accés.
 • Espais Kanalla: espai d’activitats lúdiques i educatives (tallers, jocs, espai per a deures i de participació a les festes per a infants d’entre 6 i 12 anys).
 • Punt nadó: per canviar els bolquers del teu nadó o satisfer una demanda d’alimentació.
 • Bar cafeteria a Can Bassa i a Can Gili.
 • Servei d’exposicions.

https://www.granollers.cat/centrescivics

Tallers per a famílies

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers, de manera conjunta amb Serveis Socials, Joventut i Salut Pública, realitza diferents programes de suport a la tasca educativa de les famílies, com per exemple:

 • Taller de suport a la criança.
 • Eduquem en família: Taller “Qui t’entengui que et compri”.
 • Tallers per a famílies de petita infància.
 • Tallers per famílies amb preadolescents i adolescents en risc.
 • Xerrada “El viatge de primària a secundària”.
 • Taller d’educació emocional: il·lusions, somnis i sentiments.

https://www.granollers.cat/educacio/tallersfamilies

Altres

I per últim, cal comentar que tot i que ja fa anys que existeix, en els darrers anys s’ha estès molt la formació de creixement personal (programació neurolingüística-PNL, mindfulness o atenció plena…) com una necessitat de les persones en la societat actual. Entre els centres que fan aquesta formació a Granollers hi ha l’Espai Sinàptic i l’Espaipertu.

 • RESULTATS


Els inscrits al Centre de Formació d’Adults han evolucionat a la baixa, especialment des del curs 2012-13, quan va arribar a un màxim 803 de persones inscrites. El darrer curs el nombre d’inscrits no arribava als 550:

2010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-18
680719803675678607637544

Dades per tipologia de cursos del Cens del Consell Escolar Municipal

ESCOLA D’ADULTS (CFA)16/1717/18
Instrumentals (I,II,III)8154
Català4324
Castellà5449
Anglès5148
Informàtica3423
GES6348
Prova d’accés CF grau mitjà (CAM)2017
Prova d’accés CF grau superior (PAGS)6049
U25A – Majors e 25 anys8679
Competències soc. informació. INFORMÀTICA4645
Competències soc. informació. ANGLÈS99108
637544

El nombre d’inscrits als cursos dels centres cívics de Granollers ha anat augmentant i han passat de 734 l’any 2007 a 1.581 el curs 2016-17. Pel que fa als continguts de l’oferta formativa, es constata al llarg dels anys l’èxit dels cursos de cuina, especialment després de les reformes de les cuines de Palou i Can Gili. Els cursos de manteniment personal també són molt ben rebuts, que destaquen especialment en la programació de les entitats. L’oferta dels centres cívics és, però, molt variada.

Els cursos fa deu anys no eren, a grans trets, gaire diferents dels que es fan en l’actualitat: les aules temàtiques (expressió, creixement, terra i fogons, etc.) són les mateixes, però si que han variat les preferències: més cuina i manteniment, i menys pintura i manuals.

L’accés a les noves tecnologies també ha variat de forma important: els ordinadors d’ús públic, que el 2010 encara tenien un fort reclam, han anat perdent la funció i ara és molt més important tenir una bona wifi, per connectar-se amb el mòbil o la tauleta pròpia.

Pel que fa als públics, no ha variat gaire al llarg dels anys: és tracta d’un públic preferentment femení, les dues franges d’edat majoritàries són entre 25 i 40 anys i entre 40 i 65 (un 60 % aproximadament entre les dues) i queda un 25 % de menors de 25 anys i un 4 % majors de 65.

Amb l’objectiu de diversificar els públics, en els darrers anys s’han iniciat nous projectes com Viu la primavera, que ofereix una programació variada i informal (concerts de petit format, recitals, tastets de noves propostes de cursos…), i una programació familiar, els Diverdivendres, que proposen tallers per fer en família (cuina, música, ioga…).

 • APRENENTATGES


Cal adequar l’oferta del CFA a les necessitats canviants de les persones. A més, en un futur, caldrà preveure’n un replantejament de l’oferta formativa adaptada als canvis que es preveuen a la legislació actual.

Es considera necessari millorar la visualització de l’Escola d’Adults; especialment caldria millorar-ne la relació amb les entitats (Creu Roja/Càrites/Xiprer) per donar a conèixer la formació d’ensenyament instrumental.

En el cas de la Universitat Popular de Granollers, no totes les assignatures i actes han tingut l’èxit o l’assistència esperada, molt probablement perquè ja es fan moltes conferències d’aquest tipus a la ciutat d’entitats molt diverses (AGEVO, Associació Cultural, Granollers Centre…).

Alguns dels actes que més èxit han tingut són els realitzats en col·laboració amb altres centres com la Biblioteca Roca Umbert.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *