Optimització dels espais culturals per promoure i facilitar l’accés dels ciutadans a la producció cultural

Els espais culturals juguen un paper clau en l’educació i el desenvolupament del potencial creatiu de les persones, a través de les experiències individuals i col·lectives que proposen les seves programacions. Sigui pel paper dels ciutadans com a agents actius dins d’aquestes programacions o sigui pel paper com a usuaris d’aquesta oferta, els espais culturals tenen el repte de garantir la màxima qualitat del servei, que els converteixi en espais atractius, moderns, integradors i de relació social al voltant d’un fet cultural que cal entendre cada cop de manera més àmplia i complexa.

L’existència a Granollers i al conjunt de la conurbació d’una oferta considerable d’equipaments culturals fa necessària la coordinació per adequar-la a la demanda, que garanteixi una clara optimització i sostenibilitat d’aquests espais amb els recursos disponibles, que maximitzi la varietat de propostes i que faciliti amb eficàcia l’accés dels ciutadans a la producció cultural a través de les noves tecnologies i la relació directa i propera dels intermediaris culturals amb el públic. En l’optimització d’aquests espais culturals, una estratègia important és la connexió de les seves propostes amb la formació permanent que realitzen les escoles de la ciutat.


Valors associats: Governança democràtica, creativitat, convivència coneixement, competitivitat cohesió social, cohesió territorial, sostenibilitat i compromís cívic.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés. No es finalitzarà dins aquesta legislatura.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL, escoles de la ciutat, empreses i joves.

  • ACCIONS REALITZADES


D’una banda, la ciutat ha consolidat la Festa Major com un espai de creació cultural de primer ordre.

D’una altra, trobem les accions dutes a terme des de Cultura i Creació emmarcades en el Pla local de joventut, que pretén englobar totes les actuacions que giren al voltant de l’expressió artística dels joves com una eina de creixement personal i social.

Es tracta, així mateix, d’aprofitar el conjunt de recursos, espais i equipaments de la ciutat per a dur a terme aquesta tasca, de manera coherent i coordinada amb l’àrea de Joventut.

Aquesta àrea està relacionada amb el repte 6 del Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJC). La cultura és un element que afavoreix el desenvolupament personal i social de les persones joves.

En aquest sentit, aquest Pla local de joventut incorpora un seguit d’actuacions al voltant de l’àmbit cultural i, sobretot, l’expressió i la creació artística dels joves. Així mateix, també es pretén fomentar un consum cultural que vetlli per la universalitat, la inclusió i una perspectiva crítica: Gra-Fix, Dnit, Mostra el teu talent, Gra d’Or i És Música.

És important que la cultura formi part, doncs, de l’oferta d’oci dels joves de la ciutat, oferint una alternativa assequible i accessible per al conjunt del col·lectiu.

A més, Roca Umbert acull activitats d’empreses especialitzades privades i d’entitats que treballen amb infants i adolescents amb l’objectiu de difondre la robòtica educativa:

  • APRENTIK: empresa que treballa tallers de robòtica per a infants de primària. Durant el curs escolar, i amb un grup reduït de participants (menys de 10 persones), es van realitzant activitats durant els períodes vacacionals.
  • MAKE AND LEARN: empresa d’impressió 3D, Arduino i App Inventor, que ofereixen una activitat setmanal per a infants de cicle superior de primària i secundària.

A més de la col·laboració amb empreses, Roca Umbert promou activitats de difusió de la tecnologia per a escolars. La iniciativa parteix de la creació d’un grup de treball format pel Servei d’Educació de l’Ajuntament, per Roca Umbert i per professors de tecnologia de les escoles de la ciutat, creat el 2013, i que continua treballant en l’actualitat. Una iniciativa nascuda d’aquest grup de treball és el Mercat de Tecnologia de Granollers. Aquest Mercat es porta a terme durant un dia a la nau Dents de Serra, on els alumnes exposen i presenten més de 40 treballs tecnològics fets a l’aula, amb els quals els seus companys podran experimentar, i participen en alguns dels quaranta tallers que s’ofereixen entorn de temàtiques vinculades a la tecnologia, com ara Arduino, impressió 3D, drons o visió artificial.

Tanmateix, i conjuntament amb el servei de Joventut, realitzen el CLUB MAKER, dins del programa Etcètera. L’Etcètera és un programa municipal de tallers de llarga durada que pretén promoure un espai educatiu fora dels instituts, fomentar els equipaments culturals, socials i esportius i, alhora, oferir una alternativa de lleure als joves que disposen de tardes lliures. El Club Maker té una durada quadrimestral. En edicions anteriors han treballat en el món de l’electrònica i la programació amb Processing, Arduino, el disseny i la impressió 3D. Enguany se n’està desenvolupant la 3a edició.

Des de Roca Umbert i conjuntament amb el Servei d’Educació s’ofereixen tallers d’Arduino i impressió 3D a les escoles de la ciutat. Aquest servei s’ha iniciat el curs 2017-2018 i se’n preveu la consolidació.

Tanmateix, en els darrers anys, s’ha intensificat la tasca relativa a promoure i facilitar l’accés ciutadà a la producció cultural, molt particularment en l’àmbit de les arts escèniques.

En aquest sentit, el Teatre Auditori conjuntament amb la resta d’equipaments que estan formant part dels sistema escènic i musical de Granollers (Teatre Auditori de Granollers, Centre Cultural de Granollers, Llevant teatre, Nau B.1., Casa de Cultura Sant Francesc, Casino de Granollers i l’església de Sant Esteve amb els concerts per a orgue) han apostat per programacions que prioritzen els artistes locals i comarcals.

Ha estat pràctica habitual facilitar els nostres escenaris per a la presentació de projectes locals i comarcals amb plena normalitat dins de les cartelleres escèniques i musicals de Granollers.

Per altra banda, s’han recolzat i impulsat clarament tots aquelles projectes que han permès facilitar les diferents infraestructures culturals locals al servei de la producció local; és el cas de la Sala Oberta del Teatre Auditori, el Centre d’Arts en Moviment, el projecte per a companyies emergents de Llevant Teatre, els Bucs d’assaig i la programació de la Nau B.1., sense deixar de banda les diferents iniciatives escèniques i musicals que ha impulsat el GRA per als més joves.

Per últim, cal fer esment del paper del Centre Cultural de Granollers, que ha acollit de manera permanent a més de sis grups no professionals que han assajat regularment en l’espai i el projecte Granollers A escena, que ha permès donar sortida a les diferents propostes no professionals que han sorgit a la ciutat, amb una bossa d’ajuts de 20.000 € anuals.

Des de l’any 2016 el Teatre Auditori està acollint en residència als cors Veus i de Cambra de Granollers per facilitar-los el procés de creació, sumant-se així a la residència de l’Orquestra de Cambra de Granollers que hi és des de l’any 2002.

  • RESULTATS


L’any 2017, el Mercat Tecnològic ha arribat a la seva tercera edició, amb la participació d’uns 600 alumnes de 2n d’ESO de set centres educatius de Granollers (EMT, Antoni Cumella, Marta Estrada, Carles Vallbona, Celestí Bellera, Escola Pia i L’Estel).

Es realitzen 20 tallers diferents, la major part dels quals impartits per professionals de les arts, que fan demostracions de processos tecnològics vinculats a la creació.

En total, es generen tres cursos lectius vinculats a tecnologies i dues activitats paral·leles, que generen un total de 857 usos anuals a la fàbrica.

Només al Teatre Auditori, de les 800 produccions que s’han presentat en els seus primers 15 anys de funcionament, més de 200 són produccions locals protagonitzades per artistes locals.

  • APRENENTATGES


D’una banda, el nou Pla local de joventut 2019-2022 seguirà posant l’accent en l’àmbit de la producció cultural jove.

De l’altra, les activitats d’empreses i d’entitats que treballen amb infants i adolescents amb l’objectiu de difondre la robòtica educativa a Roca Umbert són la llavor d’un projecte molt més gran i ambiciós que ha de donar a la ciutat nous espais de treball i creació.

Amb el pas dels anys, han confluït dues tendències: la tecnologia s’ha fet més assequible a nivell de cost i ha crescut l’interès per produir i crear projectes vinculats a la producció.

Això s’ha plasmat en consolidar la creació d’una incipient oferta de producció cultural i social, provinent directament de les ofertes de les empreses, que han impulsat tallers i activitats formatives. El que eren iniciatives petites s’han convertit en una base per fer altres coses a la fàbrica, tallers més arriscats i de temàtiques més precises.

En referència a les escoles, ha crescut l’interès per tenir un espai de referència per a tallers tecnològics.

Des de la fàbrica s’han facilitat espais de creixement i consolidació que han permès recorreguts, com és el cas del Mercat de Tecnologia, que visibilitza l’activitat i concentra esforços.

La consolidació d’aquesta oferta passa per la revisió de tot el programa de suport i la revisió dels espais, i s’està treballant el trasllat d’aquest tipus d’activitats a altres zones del Centre Tecnològic que són més adequades, així com l’impuls per redactar un projecte que vertebri aquest interès.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *