Desenvolupament de la indústria del motor, en connexió amb el Circuit de Catalunya

Un altre sector que podria donar lloc a economies d’aglomeració és el de la indústria relacionada amb el motor, aprofitant l’existència del Circuit de Catalunya, per al desenvolupament d’activitats industrials relacionades amb aquesta infraestructura. Amb relació a aquest important equipament i tenint en compte la disponibilitat de sòl industrial al seu entorn, caldria promoure la instal·lació d’activitats intensives en coneixement a l’entorn del motor, les energies i la mobilitat. També es podria explorar la possibilitat de promoure, conjuntament amb empreses innovadores i capdavanteres en tecnologia, amb el món universitari i amb l’Administració de la Generalitat i del Circuit de Catalunya, la creació d’un centre d’investigació tecnològica en alta competició esportiva lligada a aquest l’àmbit, que en reforçaria l’especialització productiva.


Valors associats: Competitivitat , coneixement i creativitat.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets, Generalitat de Catalunya, Incasol, Circuit de Catalunya, SL, deu entitats participants en el PECT, clúster de la indústria de l’automoció de Catalunya (CIAC), clúster català de la indústria de l’esport (INDESCAT) i clúster per l’avenç de la motocicleta (CLUSTERMOTO).

  • ACCIONS REALITZADES


Pla Director Urbanístic del Circuit de Velocitat Barcelona-Catalunya (PDU)

El PDU, dissenyat per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, pretén crear un marc urbanístic adequat per tal que el Circuit pugui fer front a les noves demandes i necessitats d’una instal·lació de màxim nivell, amb l’objectiu de facilitar la creació d’un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci…).

Actualment, el Circuit de Barcelona-Catalunya és una instal·lació consolidada i emblemàtica que, per a la seva continuïtat com a equipament internacional, exigeix la revisió del marc urbanístic que va possibilitar la seva implantació, amb la incorporació de noves activitats que garanteixin el desenvolupament d’uns sectors al seu entorn destinats a activitats complementàries que creïn una nova centralitat d’activitat econòmica vinculada al món del motor, la investigació, la formació i l’oci.

Així, el PDU té una incidència que supera tant l’àmbit municipal com l’àmbit metropolità i constitueix una actuació estratègica per al conjunt de Catalunya, ja que pretén generar nous motors econòmics per al territori i per a Catalunya en general.

El 2016 la Generalitat aprova el PDU, que delimita 11 àmbits d’actuació en una superfície de 572 hectàrees, reordena la xarxa viària i ferroviària, i fixa criteris per a la mobilitat i l’aparcament de vehicles. Els àmbits d’actuació ordenen els usos industrials, comercials, residencials, de serveis, esportius i els espais lliures i no urbanitzables.

Estratègies de Desenvolupament Econòmic al Vallès Oriental i Oportunitats de Futur

D’acord amb l’anàlisi “Especialitzacions productives al Vallès Oriental – Estratègies i Oportunitats” desenvolupada per l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental “malgrat la manca d’infraestructures cientificotecnològiques, l’elevada diversificació i especialització de l’economia del Vallès Oriental configura un ecosistema favorable a les iniciatives empresarials i la innovació arran de la interacció entre diferents sectors econòmics. Aquesta situació no és comú en el conjunt d’economies comarcals, ja que tan sols es dona amb major intensitat al Barcelonès i al Baix Llobregat”.

En aquesta línia, el document identifica set grans conglomerats sectorials a la comarca del Vallès Oriental, tres dels quals amb una vinculació directa amb la indústria del motor i amb un grau d’especialització productiva territorial molt superior a la mitjana catalana.

El 2016 es va presentar el Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), en el marc de la convocatòria de subvencions de l’estratègia europea RIS3  de la Generalitat. El PECT és un instrument financer per enfortir territoris que tenen una especialització sectorial i els projectes han d’impulsar la innovació. El PECT de la mobilitat del Vallès Oriental de 2016 incorporava projectes sobre el vehicle elèctric i la mobilitat, sobre l’esport de motor, sobre el transport públic a demanda i el projecte de construcció de l’equipament Espai Motor Catalunya.

Entre els set àmbits prioritaris establerts per la nova estratègia industrial que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya, s’inclouen les indústries de la mobilitat sostenible, que incorporen, entre altres, la fabricació de materials de transport terrestre i, per tant, la indústria dels vehicles (fabricants d’automòbils i de motocicletes i tots els seus proveïdors i indústria auxiliar).
En el programa d’impuls d’aquest sector s’estableix com actuació prioritària, entre altres, el “Motorsport 2020, acció interclústers per a l’impuls de la indústria del motor d’alta competició”.

Projecte Motosport 2020

El clúster de la indústria de l’automoció de Catalunya (CIAC), el clúster català de la indústria de l’esport (INDESCAT) i el clúster per l’avenç de la motocicleta (CLUSTERMOTO) han definit un ambiciós Pla estratègic per desenvolupar la indústria de l’esport del motor a Catalunya al llarg dels propers anys (motorsport2020.cat). El projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana

El projecte d’Espai Motor Catalunya és un equipament multifuncional de nova construcció que per la seva dimensió i ubicació dins l’àmbit del PD del Circuit pot acollir funcions diverses de suport a la indústria, la recerca, el comerç, el turisme i la cultura del motor. A Catalunya no existeix un equipament d’aquestes característiques i aquí es podria fer realitat el Centre d’investigació tecnològica en alta competició esportiva, que en reforçaria l’especialització productiva.

Durant el període 2010-2017 hem vist que la proximitat del Circuit ha estat el factor determinant per a la implantació o la permanència de determinades empreses del subsector de l’esport de motor de competició, perquè necessiten provar els seus prototips a la pista del Circuit.

  • Esdeveniments: a Catalunya existeix una llarga tradició i una forta passió per l’esport del motor. Barcelona és l’única ciutat on se celebren anualment els campionats mundials de Fórmula 1, de moto GP i el campionat del món de Ral·lis. És un fenomen que no té lloc a cap altre país del món.
  • Equips i pilots: històricament, els pilots catalans han acumulat èxits esportius en totes les seves disciplines. Tant en el passat com en l’actualitat, grans pilots demostren dia a dia que poden competir i guanyar els millors del món en les seves especialitats.
  • Indústria i tecnologia: així mateix, disposa d’un teixit industrial i tecnològic amb capacitat d’innovació i d’R+D, amb empreses com IDIADA i les enginyeries. I amb el suport de les administracions a l’esport i al motor.
  • Institucions: a Catalunya, a més, es concentren força entitats, institucions i empreses relacionades amb l’esport i el motor: federacions catalanes d’automobilisme i motociclisme, associacions i clubs com el RACC, circuits, escoles de pilots i mecànics de competició.

Tot i així, la contribució agregada al PIB del sector i a l’ocupació del país, encara és molt minsa en comparació amb la seva potencialitat real. El món de l’esport del motor és un negoci que a nivell mundial aporta uns 100.000 M€ amb una forta inversió en R+D+I. Gran Bretanya n’és un referent amb més de 11.000 M€ generats i on s’ocupen directament més de 20.000 enginyers dedicats a la R+D.

El principal objectiu que es plantejava en aquest context es “situar Catalunya com un referent mundial del Motorsport”. En aquest sentit es pretén multiplicar per 5 el PIB que ara representa el sector i arribar a generar un volum de negoci al voltant de 2.000 milions d’euros anuals. L’execució del pla ha de permetre, entre altres, el creixement sostingut de les PIME vinculades al món del Motorsport i del seu nombre, tot reforçant, afavorint i captant més inversió en R+D.

El 2016 s’elabora una proposta d’indicadors d’avaluació i de seguiment vinculats al món del motor en el marc de Pla de projecció exterior de Granollers.

El juny de 2016 se celebra al parc firal la primera edició del Festival del Motor de Granollers, de promoció privada i amb el suport de Granollers Mercat, que té vocació de projectar-se com a festival de referència a Catalunya del sector de l’esport de motor.

El setembre de 2017 comença a Can Muntanyola la primera edició del grau d’Enginyeria de l’Automoció de la UVic-UCC.

El 2018 Granollers Mercat coordina les activitats relacionades amb el motor que organitzen diferents entitats de la ciutat sota la campanya de promoció de la ciutat “Granollers també és motor”, que també contribueix a construir un relat de la ciutat en el món del motor.

  • RESULTATS


El Pla director del Circuit com a projecte tractor pendent de desenvolupar, generador d’activitat econòmica i de noves oportunitats.

Un relat de la ciutat en construcció que incorpora el món del motor.

Una agenda d’esdeveniments vinculats al món del motor.

Un grau universitari d’Enginyeria d’Automoció

  • APRENENTATGES


L’Ajuntament de Granollers no pot impulsar en solitari el desplegament del Pla director del Circuit sense la Generalitat i altres organitzacions especialitzades del sector.

La indústria del motor és molt àmplia i diversa. La presència del Circuit és determinant per a la implantació de determinades activitats del subsector de l’esport del motor.

La qualitat dels espais productius és el factor més rellevant per al desenvolupament de qualsevol sector industrial.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *