Ciutats per l’agroecologia

Red ciudades agroecologia

L’Ajuntament de Granollers s’ha adherit a la “Red de Ciudades por la Agroecología“, una iniciativa pretén crear una xarxa d’intercanvi presencial i virtual d’experiències, coneixements, dades, informacions i projectes al voltant dels sistemes agroalimentaris locals de ciutats de l’Estat Espanyol. També vol respondre a necessitats de coneixement relacionades amb temes específics com la protecció del sòl agrari, la incorporació de nous pagesos o pageses, els circuits curts de comercialització, la conservació de l’aigua el sòl i la matèria orgànica, l’accés a l’alimentació sana i de qualitat per a famílies de baixos ingressos, la governança alimentària, el malbaratament d’aliments, etc. Amb aquesta adhesió l’Ajuntament es compromet a desenvolupar mesures per al reconeixement de l’agricultura periurbana i les relacions ciutat-camp; la preservació del sòl fèrtil i les bones pràctiques agronòmiques; el foment de circuits curts de comercialització per tal d’impulsar una agricultura ecològica i de proximitat; la sensibilització social del valor del treball agrari i d’un model de consum basat en l’agroecologia; la gestió municipal i la governança per a la coordinació entre departaments i nivells de l’administració; i l’articulació i extensió de les xarxes de ciutats, partint del marc d’acció del Pacte de Milà sobre polítiques alimentàries urbanes.

Pacte de Mila

D’altra banda la JGL també ha aprovat l’adhesió al text del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà i l’assumpció dels compromisos que s’hi estableixen. El Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, o abreviat, Pacte de Milà, és el primer protocol internacional en matèria alimentària que es fa a nivell municipal. Les ciutats es comprometen a treballar per desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per assegurar menjar sa i accessible a tots en un marc d’acció basat en els drets, per tal de reduir el malbaratament d’aliments i preservar la biodiversitat i, al mateix temps, mitigar i adaptar-se als efectes dels canvis climàtics