Diferents dades, sobre projeccions de futur, situen que en poc temps hi haurà una mancança important de professionals titulats procedents d’estudis cientifico-tecnològics. Pel que l’índex d’ocupabilitat, en aquest sector, creixerà.  A banda, un estudi sobre l’avaluació de l’impacte de les accions de divulgació en termes de promoció de vocacions cientificotecnològiques, realitzat per l’Obra Social ”la Caixa”, la FECYT i Everis, ha conclòs que la realització d’accions de divulgació cientificotecnològiques augmenten l’interès per estudiar ciència o tecnologia en més del 5,6 %. Les activitats tenen més impacte entre els estudiants procedents entorns més desafavorits, de manera que es redueix la bretxa social existent entre nivells socioeconòmics.

En aquesta línia, des de l’abril de 2014, s’ha establert un grup de treball amb professorat de tecnologia de diferents centres de la ciutat. De les propostes resultants, més enllà de l’intercanvi d’experiència docent i les relacions entre centres, va sortir la proposta d’organitzar un Mercat de tecnologia de Granollers.

Els alumnes de la ciutat tenen diferents formes de participar al mercat:
 • Els alumnes de 2n d’ESO poden:
  • Visitar l’exposició: Mostra dels millors treballs tecnològics dels alumnes d’ESO dels centres participants. També s’exposaran algunes màquines d’empreses de l’àmbit i elements tecnològics relacionats amb la diversitat funcional.
  • Realitzar un taller en grup petit: Màxim 15 alumnes per grup. Enfocats en una vessant molt pràctica
  • Assistir a xerrades d’alumnes de postobligatòria (batxillerat i cicles) sobre projectes tecnològics.
 •  Resta d’alumnes d’ESO:
  • Exposant treballs realitzats durant el curs
 •  Alumnes postobligatòria:
  • Presentant projectes al Premi MTG