PAM-Accions-2024_banners_880x380_2

ACTUACIONS DESTACADES DEL MANDAT

EIX 1. GRANOLLERS, ESPAIS PÚBLICS DE QUALITAT, MÉS VERDS I SALUDABLES

Objectiu 1. Renaturalitzar per protegir la biodiversitat, reduir les temperatures i absorbir emissions

Renaturalitzar el curs del riu Congost, eliminant els murs per connectar-lo amb el Parc del Congost.

Plantar 2.000 arbres a la ciutat, enjardinar parterres i vegetar escocells.

Crear itineraris que connectin diferents zones verdes de la ciutat.

Objectiu 2. Consumir i produir energia i aigua de manera sostenible i justa

Crear Granollers Energia, una empresa d’energia de titularitat pública.

Instal·lar plaques fotovoltàiques per a l’autoconsum a diferents equipaments.

Estudiar i implementar noves formes d’aprofitament d’aigua per reduir els consums, especialment en contextos d’escassetat.

Objectiu 3. Avançar en un model urbà saludable i sostenible que posi les persones al centre

Remodelar l’avinguda Sant Esteve, reordenant els carrils de circulació de vehicles, incrementant el nombre d’arbres i verd i donant més espai a les persones.

Remodelar places i parcs per fer-les més agradables a l’ús quotidià (passeig, xerrada, activitat física, joc, activitat cultural, etc.) i verdes.

Ampliar la xarxa d’itineraris ciclables.

Objectiu 4. Ciutat més neta i amable

Incrementar el percentatge de recollida selectiva.

Crear un equip d’intervenció ràpida que faci actuacions de manteniment.

EIX 2. Granollers, una ciutat amb oportunitats per tothom

Objectiu 5. Garantir la inclusió de totes les persones

Elaborar el projecte per a la construcció d’habitatges dotacionals per a gent gran.

Desenvolupar el Pla d’igualtat de gènere.

Augmentar el 15 % de les places ofertes a I2 gratuïtes.

Adequar de manera progressiva l’accessibilitat al conjunt d’equipaments.

Objectiu 6. Reforçar la cohesió a través d‘elements com l’educació, la cultura i l’esport

Planificar l’oferta escolar dels pròxims 8 anys, amb especial atenció a l’equitat.

Transformar la Xarxa de Centres Cívics com a programes impulsors d’actuació comunitària i desplegament dels drets culturals.

Definir i aprovar el projecte per la nova Biblioteca Central de Granollers.

Reforçar la policia de proximitat.

Objectiu 7. Habitatge assequible a la ciutat

Augmentar el nombre de pisos disponibles a la borsa de lloguer municipal.

Construir nous habitatges de lloguer assequible a la ciutat.

EIX 3. Granollers, una ciutat amb que aposta per un model econòmic divers i de proximitat

Objectiu 8. Oferir oportunitats laborals, captar i retenir el talent

Augmentar el nombre de places i els itineraris formatius de Formació Professional que responguin a les necessitats del teixit empresarial i de serveis del territori.

Augmentar l’oferta de formació universitària a la ciutat.

Potenciar el Museu de Ciències Naturals com a espai de referència de recerca i de difusió científica.

Objectiu 9. Enfortir el comerç i la promoció de ciutat.

Potenciar el turisme a la ciutat a través dels esdeveniments esportius, les fires, etc.

Definir el model del Mercat del Dijous per determinar com serà els pròxims 15 anys, posant l’accent en la singularitat, la sostenibilitat i la qualitat.

Potenciar i promoure La Tèrmica com un espai de reflexió sobre l’energia sostenible.

Objectiu 9. Dinamitzar i col·laborar en la diversificació de l’activitat econòmica

Dissenyar i definir un projecte de Districte Cultural a Granollers que tingui Roca Umbert Fàbrica de les Arts com a epicentre.

Donar suport tècnic a les empreses industrials per impulsar projectes cooperats de simbiosi industrial i d’economia circular, per millorar la recollida de residus i la seva valorització.

Elaborar el projecte de creació d’un espai test agrari, com a viver d’empreses agràries.

EIX 0. Granollers, transformar la ciutat a través d’aliances i la bona governança

Treballar en xarxa i garantir la bona governança

Participar activament en xarxes supramunicipals per establir aliances amb altres agents.

Facilitar la gestió de tràmits i la comunicació i relació entre l’administració i la ciutadania.