PAM-Accions-2024_banners_880x380_2

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

EIX 1. GRANOLLERS, ESPAIS PÚBLICS DE QUALITAT, MÉS VERDS I SALUDABLES

Objectiu 1. Renaturalitzar per protegir la biodiversitat, reduir les temperatures i absorbir emissions.

Objectiu 2. Consumir i produir energia i aigua de manera sostenible i justa.

Objectiu 3. Avançar en un model urbà saludable i sostenible que posi les persones al centre.

Objectiu 4. Ciutat més neta i amable.

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.5 Eixos verds

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.2 Eficiència energètica

1.3 Potència fotovoltàica

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.1 Reduir emissions

1.5 Eixos verds

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.1 Reduir emissions

1.5 Eixos verds

2.2 Economia circular

EIX 2. GRANOLLERS, UNA CIUTAT AMB OPORTUNITATS PER A TOTHOM

Objectiu 5. Garantir la inclusió de totes les persones.

Objectiu 6. Reforçar la cohesió a través d’elements com l’educació, la cultura i l’esport.

Objectiu 7. Habitatge assequible a la ciutat.

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

3.2 Solitud no volguda

3.3 Segregació escolar

3.4 Xarxa pública i comunitària

3.5 Programes de cohesió

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.2 Eficiència energètica

3.1 Habitatge

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.2 Eficiència energètica

3.1 Habitatge

EIX 3. GRANOLLERS, UNA CIUTAT QUE APOSTA PER UN MODEL ECONÒMIC DIVERS I DE PROXIMITAT

Objectiu 8. Oferir oportunitats laborals i retenir el talent.

Objectiu 9. Enfortir el comerç i la promoció de ciutat.

Objectiu 10. Dinamitzar i col·laborar en la diversificació de l’activitat econòmica.

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

2.3 Formació professional

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

2.2 Economia circular

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

1.4 Alimentació

2.1 Certificació dels polígons

2.2 Economia circular

2.4 Indústries culturals i creatives

EIX 0. GRANOLLERS, TRANSFORMAR LA CIUTAT A TRAVÉS D’ALIANCES I LA BONA GOVERNANÇA

Treballar en xarxa i garantir la bona governança.

Missions Pla Estratègic Granollers 2030

2.5 Programes de cohesió