PAM-Accions-2024_banners_880x380_2

Objectius estratègics

Els objectius estratègics marquen les línies d’acció necessàries per respondre als eixos d’actuació del mandat. En el procés d’elaboració del Programa d’Actuació Municipal hem alineat els objectius i les actuacions als Objectius de Desenvolupament Sostenible, seguint la línia del nostre Pla Estratègic de Granollers i l’Agenda Urbana Espanyola.

Actuacions destacades

Totes les actuacions planificades dins el Programa d’Actuació Municipal contribueixen a transformar la ciutat i al compliment de les fites del Pla estratègic Granollers 2030. En aquest apartat es recullen aquelles que s’ha considerat que poden generar un major impacte en el municipi i en els compromisos establerts al Pla estratègic.