Es publica el mapa de cultius DUN a Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat el mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa, que es preveu actualitzar anualment, indica quins conreus agrícoles hi ha plantats a Catalunya.

Per tal de poder realitzar aquesta nova eina s’han fet servir les dades de la Declaració única agrària (DUN) 2015. La DUN consisteix en una declaració anual que obligatòriament ha de fer la persona titular d’una explotació agrària que disposi de superfície productiva agrícola (excloses les de consum propi) que vulgui sol·licitar determinats ajuts o hagi de realitzar determinats tràmits amb el DARP. Com que la DUN s’ha de fer cada any, el mapa s’actualitzarà un cop hagi estat presentada.

El mapa de cultius de Catalunya es pot consultar a INSTAMAPS, l’eina de creació de mapes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).