Oberta la convocatòria d’un nou mercat de proximitat a Granollers

L’Ajuntament de Granollers ha obert convocatòria perquè aquells productors o elaboradors interessats, puguin sol·licitar parada en un nou mercat de proximitat a Granollers, que es desenvoluparà els dissabtes a la Plaça de la Corona.

El nombre de parades ofertades és de 32, repartides en diferents categories de producte.

Un dels aspectes destacables és que una parada podrà estar gestionada per aliances de fins a 5 productors.

Més infomació

Es publica el mapa de cultius DUN a Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat el mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa, que es preveu actualitzar anualment, indica quins conreus agrícoles hi ha plantats a Catalunya.

Per tal de poder realitzar aquesta nova eina s’han fet servir les dades de la Declaració única agrària (DUN) 2015. La DUN consisteix en una declaració anual que obligatòriament ha de fer la persona titular d’una explotació agrària que disposi de superfície productiva agrícola (excloses les de consum propi) que vulgui sol·licitar determinats ajuts o hagi de realitzar determinats tràmits amb el DARP. Com que la DUN s’ha de fer cada any, el mapa s’actualitzarà un cop hagi estat presentada.

El mapa de cultius de Catalunya es pot consultar a INSTAMAPS, l’eina de creació de mapes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Can Pep Julià, primer productor ecològic de Granollers

Original etiqueta pollastre_4La Granja Can Pep Julià de Palou és, des d’aquest mes de juny, la primera activitat agrària de Granollers amb certificat del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària
Ecolò
gica). La granja ja portava uns mesos produint en ecològic, però no ha estat fins ara que ha obtingut el certificat, després d’un any de conversió i de petits ajustaments a les instal·lacions.
“Fins ara, la valoració dels pollastres de Can Pep Julià per part dels consumidors ha estat molt bona, però esperem que amb aquest certificat podrem donar encara millor sortida al nostre producte”, afirma Lourdes Busquets, responsable del projecte.
Can Pep Julià és una antiga granja que, a l’any 2013, després d’uns anys inactiva, va reprendre l’activitat, aquest cop orientada a la producció de pollastres. La granja està adherida a la marca “Productes de Palou”, un segell de qualitat gestionat per l’Ajuntament de Granollers que diferencia els aliments produïts a Palou. Els pollastres que produeix es venen a botigues, restaurants i grups de consum organitzats, com la Magrana Vallesana o Cardedeu Autosuficient. Actualment és l’única granja de producció avícola ecològica de la comarca.

 

Convocatòria de subvencions a la Producció i Comercialització de Productes de Palou 2016

resized_Maqueta DisplayJa s’ha publicat la convocatòria de subvencions a la producció i comercialització de Productes de Palou 2016.

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada titular d’una activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari, o bé que tingui previst iniciar-ne una.

És subvencionable qualsevol despesa del procés de producció o comercialització (material de reg, maquinària, màrqueting, arrendament, tràmits administratius, o altres). L’import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l’actuació sol·licitada, amb un màxim de 5.000 € per beneficiari. La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 13.000 €.

El termini per a sol·licitar l’ajut s’acaba el 31 d’octubre de 2016, i el termini per a executar i justificar les actuacions subvencionades s’acaba el 28 de febrer de 2018.

IVI_2
Enllaç a la convocatòria