Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població

Can Bassa 2 b

El projecte respon a la necessitat de retornar poder i coresponsabilitat a la ciutadania de Granollers en la gestió i la cura de la salut individual i de la comunitat, mitjançant processos d’educació activa i participativa. Persegueix l’apoderament dels/les ciutadans/nes, a fi que exerceixin la condició de ciutadania de forma activa (que implica l’assumpció i acompliment de drets i deures i exercir-los activament), a partir d’un procés d’adquisició activa de coneixement i expertesa en la gestió dels aspectes relacionats amb la salut individual i la salut col·lectiva. El projecte incorpora la consideració d’un reconeixement explícit, a les persones involucrades, sobre la ciutadania activa i l’expertesa en salut.

Els valors a posar en joc i fomentar amb aquest projecte són els propis de la ciutadania activa: responsabilitat i participació, tolerància i solidaritat, coneixement i llibertat, autonomia i esperit crític, igualtat i pluralisme.

Els objectius específics són: produir de forma progressiva processos d’alfabetització crítica en salut, en diferents grups seleccionats de ciutadans/es, i incentivar la generació, per part d’aquestes persones, de propostes de disseminació del coneixement crític adquirit i d’accions per provocar canvis en els determinants socials i en la salut de la ciutadania de Granollers.

El procés d’alfabetització crítica proposat s’aborda utilitzant com a model conceptual de partida el model dels Determinants Socials de la Salut, propugnat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). S’utilitzen com a tècnica pedagògica els Tallers d’Investigació-Acció Participativa (IAP). Per testar la bondat d’aquesta metodologia IAP es va realitzar una prova pilot mitjançant un Taller d’IAP, de 12 mesos de durada, sobre salut, a un grup d’adolescents-joves, seleccionats en base a criteris d’oportunitat, proactivitat, representativitat i potencial d’incidència en la seva comunitat. Es considera adient realitza-la dins l’àmbit educatiu i en un barri amb bona delimitació territorial i social. D’acord amb aquests criteris es va decidir fer que el col·lectiu seleccionat fos un grup d’alumnes de 4t. d’ESO de l’Institut Celestí Bellera i un grup de control a l’Institut Antoni Cumella.

Amb els tallers d’IAP es planteja aconseguir dos tipus de resultats.
A curt termini: construcció de capacitats i desenvolupament de competències, actituds i consciència crítica en les persones participants en les accions d’IAP; i producció d’iniciatives orientades a l’assoliment de canvis positius en relació amb la salut de la Comunitat, sorgides des dels grups de ciutadans/es involucrats/des en el procés d’alfabetització crítica.
I a llarg termini: Impacte mesurable de la intervenció en termes de guanys en salut a nivell local.

La informació resultant de tot el procés es pot consultar a l’informe final projecte RAP Can Bassa.

 • COMISSIÓ DE TREBALL

  • Joan Bellavista Illa Director del II Pla Estratègic de Granollers
  • Daniel Cruz Martínez Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ),
  • Aurora Dueñas Molins Sector sanitaris Vallès Occidental Est i Vallès Oriental (CatSalut)
  • Frederic Font Vila Mútua Granollers
  • Josep Ganduxé Soler Unió Hospitalària de Barcelona, dir. Centres Bauclínic
  • Joan Guanyabéns Calvet Director PwC, ex Delegat Agència Informació Avaluació Qualitat, Dept Salut
  • Rafael Lledó Rodríguez Fundació Hospital Asil de Granollers
  • Francesc Martínez Mateo Cap d’Àrea de Benestar Social de l’Aj. de Granollers
  • Anna Nadal Puig Cap de Servei de Salut Pública de l’Aj. de Granollers
  • Jaume Ordí Maja Professor d’investigació, Hospital Clínic, Centre for International Health Research of Barcelona (CRESIB)
  • Joan Padrós Bou Metge internista, consell Acadèmia Ciències Mèdiques
  • Maria José Pareja Blázquez Cap Serveis Socials, Aj. de Granollers
  • Núria Prat Gel Directora SAP Vallès Oriental
  • Josep Rius Vilardosa Sotsdirector de la Mutua de Granollers
  • Montse Roca Roger Professora de l’escola d’infermeria (UB)
  • Emilio Rojo Rodés Fundació Benito Menni
  • Maria del Mar Sánchez Martínez Regidora