Foment de l’activitat empresarial innovadora

L’Administració pública ha de ser proactiva en el suport a l’activitat empresarial innovadora, però al mateix temps és essencial la participació en aquestes iniciatives de les organitzacions empresarials vinculades al territori, així com la consolidació de les xarxes de cooperació empresarial i el lideratge dels projectes transformadors per part de persones compromeses.

Una de les iniciatives plantejades va ser la creació del Centre de Serveis Avançats de Can Muntanyola, que promouen conjuntament l’Ajuntament de Granollers i la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, que és un projecte clau per activar el sistema territorial d’innovació i facilitar un entorn de competitivitat que promogui el canvi estratègic de les empreses cap a activitats generadores de més valor afegit. Aquest centre s’especialitza en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en la gestió, entre altres activitats com el foment de l’emprenedoria i el suport a la internacionalització de l’empresa.

Tanmateix,el projecte havia d’ajudar a impulsar estudis de comerç, atenent el pes del sector comercial i a fer una aposta de futur per desenvolupar-lo. Això s’hauria d’aconseguir a partir de propostes d’actuació sorgides de la col·laboració dels sectors públic i privat que tinguin com a objectiu el desenvolupament de les TIC i promoure la formació especialitzada per al reciclatge i l’adaptació a les TIC, en especial, de la comunitat educativa.

En aquest projecte s’ha desenvolupat una acció que es va concretar en el Pla de Projecció Exterior i, posteriorment, es va planificar els agents innovadors de Granollers.