Entrades

Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca

Projecte Baula 2Aquest últim projecte és el que va obtenir una definició més concreta en la comissió de treball d’allò que es volia aconseguir, treballar per una mediació entre l’empresa i el sistema de formació professional i superior per a la millora de la inserció laboral dels joves.

El projecte resultant, anomenat Baula, posa en relació l’empresa i el teixit empresarial amb el sistema educatiu; de manera que, aplicant un model d’interrelació entre ambdues parts, s’aconsegueixi reduir l’atur juvenil, s’incentivi la inserció laboral dels joves i s’experimenti amb els nous instruments que propicia la reforma laboral.

Es va realitzar una fase pilot en el sector de l’automoció. Després de la presentació dels resultats el 2013, el Consell Directiu decideix traspassar la direcció d’aquest projecte a la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Granollers. Aquest Consell crea un grup de treball entorn de les diferents conclusions que es presenten, i preparen un guió temàtic, identificant els punts fonamentals a tenir en compte, juntament amb un calendari d’execució. Per donar continuïtat al projecte es va acordar la realització dels treballs en dos nous sectors, el sector agroalimentari i el sector químic.

En una segona fase, es van realitzar més visites a empreses dels sectors esmentats, que han servit per poder introduir els mateixos eixos d’actuació, incidir en aquests sectors i d’altres que per capil·laritat han anat sorgint. En aquest sentit s’ha fet efectiu el foment de la relació entre escola i empresa a través de les visites, de les jornades sectorials i de les jornades de presentació dels projectes. El treball s’ha centrat per acostar empreses i centres i s’ha aconseguit fer palès la importància de la transversalitat entre l’educació i la promoció econòmica.

A partir d’aquest impuls del treball realitzat tant des de la metodologia com en la creació de coresponsabilitats amb les empreses de la comarca, el Consell de la Formació Professional de Granollers va anar agafant les rendes d’aquest procés i a començaments del 2016 ja s’havien garantit els següents ensenyaments de formació Dual:
– L’Institut Carles Vallbona: tenen 4 cicles amb dual, concretament en Grau Superior;
– l’Escola Municipal del Treball, 6 grups de dual (5 de Grau Mitjà i 1 de Grau Superior);
– i pel que correspon a Educem, resten només pendents de tramitació administrativa plans Duals en dos cicles.

En total sumen 10 especialitats formatives en Dual. En el primer any els alumnes estan al centre educatiu, excepte les hores de FCT (Formació en centres de treball/empreses), en una mitjana de 400 hores. I en el segon any, l’alumne passa un terç de la durada del cicle a l’empresa en qualitat de treballador o assalariat.

També s’ha organitzat formació per a col·lectius singulars, acreditació de l’experiència, assessorament professional a persones adultes, foment de la innovació i la internacionalització. Per la part de l’acreditació de l’experiència i assessorament professional de persones adultes, s’han realitzat activitats a l’Institut Carles Vallbona, a l’Escola del Treball, a l’Educem i a Parc Estudi. Destacar la participació en projectes d’innovació amb la Fundació Barcelona FP, i processos d’internacionalització en tots els centres, que en la seva totalitat ja disposen de la carta ERASMUS. Amb les tasques realitzades en les diferents fases del projecte s’ha pogut donar a conèixer a les empreses quins serveis poden oferir els centres d’FP de Granollers i, sobretot, veure cap a quin sector o sectors es va produint l’especialització. L’objectiu també és fer que els centres educatius de la ciutat es puguin convertir en centres de referència territorial i sectorial, i projectin les seves capacitats cap a l’exterior.

Quant a la formació per a col·lectius singulars s’ha desenvolupat un curs lligat a temes d’atenció al client i anglès professional a través de cicles formatius de grau mitjà en la branca administrativa. Un instrument més per a potenciar la internacionalització dels centres d’FP, potenciant la mobilitat dels alumnes de GM i de GS i del professorat i fomentar els projectes internacionals amb altres institucions, creant un grup de treball amb els responsables de mobilitat de cada centre i relacionat amb el Pla de Projecció Exterior de Granollers.

El seguiment i la responsabilitat d’aquest projecte, un cop acabada aquesta fase, es va encomanar al Consell de la Formació Professional de Granollers.

 • COMISSIÓ DE TREBALL

  • M. Eugènia Anta Ten ex inspectora d’Educació
  • Joan Bellavista Illa Director del II Pla Estratègic de Granollers
  • Xavier Bové Collado HR Advisor Reckitt Benckiser
  • Mercè Chacón Delgado ex gerent Fund BCN Formació Professional Aj BCN, ex. DG Form y Orientación Univ del MEC
  • Joaquim Colom Royo UEI Foment o Susana
  • Mercè Comas i Duran Educem
  • Mònica de Vega i Cassassas Empresària
  • Juan M. Fresnillo Manzano Professor
  • Pere Gabern Guilera Coordinador Consell Formació Professional Granollers
  • Laura Guimerà Vicente INIBSA Laboratorios
  • Eva Martín Sánchez Hospital de Granollers
  • Glòria Montoy Miret Carles Vallbona
  • Pietat Sanjuán Trujillo Tinent d’Alcalde i Regidora
  • Lluis Serra Reyes Director general Bricmania
  • Albert Soler Fuentes Cap de l’Àrea d’Educació
  • Antonio Vicente Granado Director de l’Escola del Treball